Vijf nieuwe Chiefs Storytelling

Op 7 maart is het zover dan studeren er weer vijf studenten af. Zij presenteren hun masterproof in Het Huis Utrecht.

Vanaf 13.30 uur. Graag opgeven via de mail!

Het betreft dit keer Ramiro Martina, Leo Schouten, Hans Mertens, Rick Kasmo en Ilonka van der Sommen.

Ramiro Martina

Filmpje + columns over de belevenissen van een Antilliaanse jongen in Nederland

Ramiro Martina is docent in het middelbaar beroepsonderwijs. Tijdens zijn lerarenopleiding benadrukte een hoogleraar het belang van verhalen in het onderwijs. Sindsdien ziet Ramiro de noodzaak in om voortdurend goede verhalen te vertellen. Niet uitsluitend de feiten weergeven en verklaren, maar ook gevoelens, ervaringen en gebeurtenissen. Met zijn stem en gebaren zet hij verhalen in als een didactische werkvorm.
Een verhaal is ook een middel om onbespreekbare ervaringen bespreekbaar te maken. Zo gebruikt hij verhalen om te reflecteren waar hij vandaan komt en wie hij eigenlijk is.

De emotionele lading, om als Antilliaanse jongen van achttien, met een kleurrijke komaf, familie en veiligheid te moeten verlaten, is het onderwerp van zijn afstuderen.Voor zijn masterproof ging hij terug in de tijd naar het moment dat hij naar Nederland verhuisde. Onder het pseudoniem Hulio Martina verwoordt en verbeeldt hij dit aan de hand van een filmpje en een serie columns.


Leo Schouten

Bijbelverhalen onderzocht met het 12-stappen model

Leo Schouten is 62 jaar oud, getrouwd, heeft vier volwassen kinderen en twee kleinkinderen. Leo woont in Duitsland, is enthousiast en stressbestendig met een groot hart voor natuur en mensen; hij heeft een basisvertrouwen in het leven. Wat hem kenmerkt: doelgericht, zelfstandig en grensoverschrijdend werken, luisteren en analyseren van problemen.

Leo is werkzaam bij de gemeente Venlo met de taak om de grensoverschrijdende samenwerking met het Duitse Rijnland te versterken door opbouwen en onderhouden van contacten voor de politiek, het college van B&W en de gemeentelijke organisatie zelf.

In zijn vrije tijd is hij verantwoordelijk bestuurder voor de regio Nordrhein Westfalen van de Bund evangelisch freikirchlicher Gemeinden (baptisten) in Deutschland

Leo onderzocht de Bijbelverhalen van Koning Saul en Jozef de onderkoning van Egypte aan de hand van het twaalf stappen model van Mieke Bouma. Daarbij lag de focus op de vragen: hoe zijn deze personen omgegaan met de zeer ingrijpende levensgebeurtenissen. Hoe hebben ze hun leven een zin gegeven en welke gevolgen hebben hun keuzes gehad op hun omgang met hun omgeving.

Het onderzoek heeft tevens tot reflectie van zijn eigen levenskeuzes met verdergaande inzichten geleid. Voor Jozef heb ik mijn bevindingen uitgewerkt in een verhalende preek, voor mensen die zich bezig houden met Storytelling.


Hans Mertens

Storycanvas voor projectleiders

Hans is programmamanager, trainer en procesbegeleider bij de provincie Utrecht en heeft een fascinatie voor oude verhalen. De oude native Americans, Europeanen en Perzen hadden geen psychologen en loopbaancoaches, maar worstelden wel met dezelfde essentiële levensvragen als de moderne mens. Waar sta ik? Waar ga ik heen? Wat is mijn rol in het grotere geheel? Wat is mijn volgende stap? Om daar een begin van een antwoord op te krijgen vertelden ze elkaar verhalen. Springmuis is daar een prachtig voorbeeld van, maar vergeet ook niet de verhalen over De veer uit de borst van de vuurvogel, Baba Yaga en Percival.

In zijn dagelijkse praktijk gebruikt Hans oude, maar zeker ook nieuwe, verhalen om zijn projecten betekenis te geven. Voor hemzelf, maar ook voor de organisatie en de maatschappij. Hij denkt dat de wereld meer zingevende verhalen nodig heeft.

Projectleiders en programmamanagers staan aan de lat om ingewikkelde klussen te realiseren. Vaak onder hoge (tijds)druk en met beperkte middelen en mensen. Dat vinden we ook leuk. Anders werkten we wel in de lijn. Om dat hoge tempo vol te kunnen houden is stuurmanskunst en een samenbindend, richtinggevend verhaal nodig. Voor het team, maar zeker ook voor de projectleider of programmamanager zelf.

Hans ontwikkelde een Storycanvas dat de projectleider of programmamanager praktische handvaten biedt om dat verhaal te maken. De basis voor het Storycanvas komt bij het BusinessModelCanvas en het programmacanvas vandaan en is gebaseerd op de Reis van de Held. Op één A3 krijg je een totaaloverzicht van alle voor het verhaal noodzakelijke elementen: Held, draak, verlangen, helpers, harmers. De bijbehorende workshop geeft je inzicht in de rol en positie die jij als stuurman zonder strepen inneemt in dat verhaal.  Welk verhaal heb jij te vertellen aan jezelf, je opdrachtgever, je team?


Rick Kasmo

De storyteller als reisleider

Rick Kasmo woont samen met zijn lieve gezin in Rotterdam. Zijn motto is “Leven is Bewegen”. hij houdt van hardlopen, lezen en lekker eten. In mijn professionele omgeving leidt hij met veel plezier teams in het Erasmus MC. Hij geniet vooral van op reis zijn en het creëren van nieuwe verhalen.

Over zijn masterproof:

Welke betekenis heeft de storyteller als ‘reisleider’ en welke wijsheid neem ik mee in mijn (persoonlijk-) leiderschap?

Als facilitator heb ik verschillende groepen meegenomen op een Storytelling reis. Ik heb daar de verbindende kracht ervaren van Storytelling. De reizen hebben geleidt tot meer begrip voor elkaar en een gevoel van eenheid.


Ilonka van der Sommen


Storytelling in de (onderwijs-)praktijk

De Narratieveling.

In haar werk als hogeschooldocent bij Fontys OSO staat vertellen en het verhaal beeldend maken door inzet van taal, zintuigen en beleving centraal. Humor als middel om maatschappelijke thema’s te bespreken, kritisch te beschouwen als ook uitdagend, de Nar!
De narratieveling zet aan tot reflecteren op handelen, oordeelsvorming en waarderen. Hoe speelt je biografisch verhaal mee in de wijze waarop je onderwijs biedt, uitvoert en vormgeeft? Storytelling en catching is het verhaal losmaken, zichtbaar en voelbaar maken. door het bijna ‘naïef ‘ te benaderen. Luisteraars geven aan graag te luisteren, bewust te worden door juist het beeldende taalgebruik en de beleving, dat is de ‘lieveling’.

Haar masterproof gaat over de vraag: Hoe kan Storytelling bijdragen aan de bewustwording van de professional op zijn eigen handelen en denken en hoe staat dit in relatie tot de verwachtingsvorming naar leerlingen en studenten?

Plaats een reactie