Cursus Narratief coachen

Vierdaagse cursus - 2 x 2 dagen

Inschrijven

Opleiding

Deze intensieve cursus is bedoeld voor coaches, trainers en begeleiders die meer willen doen met verhalen en levensverhalen en op zoek zijn naar instrumenten om het levensverhaal van hun coachees of deelnemers te onderzoeken.

Docenten

Mieke Bouma

Oprichter, hoofddocent, dramaturg, storycoach en auteur

Mieke is auteur, docent en storyteller en oprichter van de Storytelling Academy. Ze is opgeleid in het theatervak, was docent aan de Theaterschool in Amsterdam, studeerde Theater-, Film en Televisiewetenschappen aan de universiteit van Utrecht en schreef scenario’s voor film, tv en opdrachtfilms. Ze schreef diverse boeken over storytelling, w.o. Storytelling in 12 stappen, De kleine Campbell, Het verhaal van je leven, Leren Dansen met de Draak en meer.

De reis van de held – archetypen – narratief coachen – creative writing

Lees meer

Mirjana Smolic

Actrice, systeemtherapeut, coach, adviseur

Mirjana Smolic is co-trainer bij de cursus Narratief Coachen en daarnaast associate teacher bij Het Centre for Systemic Constellations in London (www.thecsc.net) en een veel gevraagd gesprekspartner en adviseur van mensen en organisaties met vragen op het gebied van relaties, conflicten en persoonlijke ontwikkeling. Haar benadering wordt gekenmerkt door het ‘systemisch perspectief’. Hierbij is de aandacht zowel op de persoon gericht, als op het bredere landschap waarin deze ingebed is.

Lees meer

“Ieder mens is de scenarioschrijver van zijn eigen levensscript”

Cursus coachen met het levensverhaal
In deze cursus leren we coachen op basis van het levensverhaal. We gaan op zoek naar de rode draad in het levensverhaal en naar het perspectief van de coachee op het verhaal tot nu toe. Waar stagneert het en wat wil zich ontwikkelen?

  • Welke vragen stel je dan?
  • Wat is een luister-houding?
  • Hoe onderzoek je onbewuste aannames?
  • Hoe begeleid je je coachees in de richting van een nieuw dapper verhaal?
  • Hoe kan een systemisch perspectief je daarbij  helpen?

Welke verhaal vertel je?
Op het moment dat er iets vastloopt of stagneert, is het fijn als er iemand is die kan luisteren, maar vooral als er iemand is die kennis en begrip heeft van hoe verhalen in elkaar zitten, die narratieve methodieken in kan zetten, zodat het levensverhaal een nieuwe dimensie krijgt, er antwoorden kunnen worden gevonden en er een nieuwe koers kan worden gevaren.

Verhalen vertellen over wie we zijn en hoe het leven werkt zit diep ingebakken in onze psyche. Maar vaak zijn mensen zich niet bewust van de vele innerlijke stemmen – gedachtepatronen, angsten, aannames, wensen en overtuigingen – die bepalend zijn voor hoe hun leven zich ontvouwt. Het zijn de zogenaamde ‘scripts’ die iemand zowel gevangen kunnen houden, als kunnen bevrijden. Het persoonlijke verhaal maakt altijd deel uit van een groter verhaal. Het is ingebed in het verhaal van je ouders, je voorouders, het systeem waar je deel van uitmaakt. Soms kan je dat gevangenzetten. Naar welke innerlijke stemmen luister je? Welke sturen je? Kun je je eigen stem hierin onderscheiden?

Wanneer we  coachen op basis van het levensverhaal creëren we ruimte voor het verhaal wat de coachee zichzelf vertelt en onderzoeken we welke andere perspectieven op dat levensverhaal mogelijk zijn. Verhalen maken de verbinding tussen de buitenwereld en de binnenwereld, via beelden en perspectieven.

Levensverhaal onderzoeken
Narratief coachen houdt in dat je faciliteert bij het exploreren van het  levensverhaal. Het is zeer behulpzaam bij de zoektocht naar de rode draad in levensverhaal, maar ook bij carrièreperspectieven. Het doel is dat zicht te krijgen op krachtlijnen, op perspectieven, maar ook op dat wat iemand gevangen houdt of tegenwerkt in de gewenste ontwikkeling. Door het onderzoek ontstaat er zicht op levensmissie, op de unieke talenten en op de bestemming.

Persoonlijke mythologie
We onderzoeken met welke mechanismen mensen hun persoonlijke mythologie creëren, welke archetypen daarbij een rol spelen, hoe we patronen kunnen doorbreken en hoe we mensen kunnen helpen het verhaal van hun leven te herschrijven om er meer uit te halen. Allemaal bedoeld om perspectieven op een nieuwe inspirerende persoonlijke mythe te ontwikkelen.

Systemisch werk
Je verhaal opstellen helpt je verborgen verbindingen, patronen en dynamieken te ontdekken. Geen enkel verhaal is het verhaal van één mens alleen. Ieder van ons heeft een moeder en een vader. Ieder van ons is op een plek geboren met gewoontes, normen, waarden en vanzelfsprekendheden die ons gevormd hebben. Ieder van ons is met zijn persoonlijke verhaal, ingebed in een groter verhaal, een verhaal van een tijdperk, en een complex web van relaties. Die verborgen architectuur van oorzaak en gevolg die onze levensverhalen vormen, wordt zichtbaar tijdens een opstelling.

Voor wie?
Voor mensen die beroepsmatig met mensen werken of mensen begeleiden, zoals coaches, counselors, leraren, teambegeleiders en trainers.

Joseph Campbell zei ooit: ‘De mens is een stukje aarde, dat zich van zichzelf bewust wordt.’ Dat besef is het elixer dat nodig is voor een vervuld leven.

We maken in deze cursus o.a. gebruik van dit boek:

Opbouw

1. De held(in) in het levensverhaal

Wie is de protagonist in dit verhaal, wat is het verlangen, wat zijn de talenten en de kwaliteiten die de held(in) met zich meedraagt en welke toekomst wil zich ontvouwen? Aandacht voor de Heldenreis. Wat betekent ‘follow your bliss’ voor jou?

1
2. Het landschap van beïnvloeding

Wat zijn de wortels, welke invloeden zijn bepalend geweest? Op zoek naar de oerscène, de levensstrategie en de levensplotvraag. Welke draken of obstakels staan in de weg?

2
3. Stel je verhaal op

Systemisch werk laat je  vanuit een nieuw perspectief naar je verhaal kijken en er zo nodig wendingen of veranderingen in aanbrengen. Je verhaal kan een hele nieuwe wending krijgen. Niet door het te bedenken, maar door wat je voor je ogen ziet gebeuren. Terwijl je ernaar kijkt en je het tegelijk van binnen ervaart.

3
4. Het nieuwe verhaal

Wat is het nieuwe verhaal? Welke archetypen zijn behulpzaam?  Hoe begeleid je een ander naar een nieuw verhaal?

4

Locatie

Hermonde – Bennekom

Bornweg 12b
6721 AH Bennekom

De meeste opleidingen van de Storytelling Academy vinden hier plaats. Wij genieten daar altijd van rust, ruimte, natuur en gastvrijheid.

Wil je overnachten in de buurt? Neem dan even contact met ons, dan sturen we je een aantal suggesties.

Data

Narratief Coachen - vierdaagse

Narratief Coachen najaar 2024 31 okt & 1 nov + 28 & 29 nov 2024

Narratief Coachen voorjaar 2025 3 & 4 april + 8 &9 mei

Kosten

Gehele leergang

€1450, -,- ex 21% BTW Aanmelden