Narratief Perspectief

‘Daar waar vragen worden gesteld, worden verhalen verteld’

narratief-perspectief

Door de uitbraak van het coronavirus zijn wij collectief in een onzekere periode beland, noem het een tussenland. We bevinden ons niet meer in het oude land, maar hebben ook nog geen beeld van het nieuwe landschap.
Deze liminale tijd, deze overgangsfase roept allerlei uiteenlopende gevoelens en reacties op en is daarmee voor velen een psychologische beproeving. Het doet ons niet alleen beseffen wat van waarde is, maar ook wat er op het spel staat. Langzaam dringt het besef door dat de impact op ons werk en ons leven, individueel en collectief, na deze crisis groter zal zijn dan we nu kunnen overzien.

Visioenen
Een overgangsfase nodigt hoe dan ook uit tot bezinning en reflectie. We kunnen immers niet zoveel ondernemen. Maar iedereen die wel eens met ziekte of dood te maken heeft gehad, weet dat in het grensgebied tussen ziekte en gezondheid, tussen oud en nieuw, het rijk van de ziel zich opent, het stille gebied ónder de rusteloosheid, ónder de angst.  Daar kunnen we vragen stellen: Wie hebben we lief? Wat doet ertoe, en wat niet? Wat betekent de dood voor mij? Wie ben ik? Waar voel ik me veilig? Doe ik wat ik het liefste doe? Hoe wil ik leven? In dit diffuse domein van het niet-weten, huist de verbeeldingskracht en de creativiteit. Daar dansen de visioenen van het beloofde land, van hoe het óók kan. Daar groeit – vaak nog onbewust – het nieuwe narratief.

Mythe als buidelzakje
Want daar zijn de meesten het over eens… we hebben een nieuw verhaal nodig, een nieuwe eigentijdse mythologie, die ons enerzijds zekerheid en veiligheid en anderzijds richting verschaft en hoop biedt. Een mythe als buidelzakje, zoals Joseph Campbell het zo mooi verwoordde, waarin je je, zoals een jonge kangoeroe, veilig voelt, beschermd, maar toch uitzicht hebt; kortom een nieuw narratief waar we in geloven.

Vragen, vragen, vragen
Maar om zo’n nieuw verhaal te laten ontstaan, moeten we eerst meebewegen, afwachten en niet te snel met antwoorden willen komen. Laten we daarom de vragen centraal stellen en onderzoeken of we op deze vragen een verhalend perspectief hebben.
Want daar waar vragen worden gesteld, worden verhalen verteld.

Gidsen
Wij, docenten van de Storytelling Academy, missen de lessen en de ontmoetingen en willen graag verbinding houden. Wij vermoeden (en hopen) dat wij met onze verhalenkennis en -ervaring een gidsfunctie kunnen hebben om mensen, organisaties, teams te begeleiden in de richting van een nieuw verhaal. Dat doen we door een verhalend perspectief te bieden op de vragen die er leven. Daarbij putten we uit de rijke bron van verhalen, want die laten immers zien dat er al vele helden in allerlei tijden ons zijn voorgegaan en ons de weg kunnen wijzen.

Verhalenorakel
We roepen daarom een experiment in het leven, waarbij we vragen ophalen waar we met verhalen antwoord op geven. Zie het als een spel, als een verhalenorakel. Welke vragen leven er bij jou momenteel? Wij doen vervolgens ons best daar een verhalend licht op laten schijnen zodat je in staat bent om vanuit dit geboden perspectief op een nieuwe manier, met nieuwe ogen, naar je eigen kwestie te kijken. Misschien levert het een antwoord op, en misschien ook wel een nieuwe vraag.

Oproep
Onze oproep is: stel aan ons een vraag die je momenteel – in de tussentijd tussen het oude en het nieuwe narratief – sterk bezighoudt. Dat mag een vraag over werk, privé, toekomst of iets anders zijn. Wij reageren daar dan met een verhalend perspectief (een verhaal, een voorbeeld, een anekdote) op. Je ontvangt dit verhalende antwoord in de mail en jij geeft daar dan een korte respons op. (Wat kun je ermee? Wat voor nieuw licht schijnt er nu op zaak?)

Stel ons je de vraag. Wij antwoorden met een verhaal. Jij levert daar je respons op.

Doe je mee met dit experiment? Wij geloven dat een verhalend perspectief, altijd troost en een gevoel van onderlinge verbondenheid oplevert.

Zo gaat het in zijn werk:

  • STEL DE VRAAG DIE JOU BEZIGHOUDT! (zie formulier hieronder)
  • WIJ REAGEREN PER MAIL MET EEN NARRATIEF PERSPECTIEF
  • JIJ LEVERT RESPONS
  • WIJ DELEN ZOWEL DE VRAAG, ALS ONS NARRATIEVE PERSPECTIEF, ALS JOUW RESPONS (evt. geanonimiseerd) VIA SOCIAL MEDIA.

Een warme verhalende groet!

Henk, Marius, Antoinette en Mieke