Terug

Werken met verhalen en hoe we dansen met draken in het onderwijs

02/07/2023

‘Het lukt me steeds beter om met de draken te dansen, dus ik zal niet stoppen met dansles’  (Student)

 -door Saskia Klinkenberg

Vanochtend was de laatste bijeenkomst van de groep studenten die ik tijdens hun eerste jaar heb begeleid. We hebben met elkaar gesproken over het avontuur van het eerste studiejaar. Voor eenieder een reis met oproepen, helpers, draken, onzekerheden, acties en nu aan het einde van het studiejaar tijd om terug te kijken op dit avontuur. De draken zijn niet favoriet, maar iedereen heeft draken ontmoet en i.p.v. ervoor weg te lopen, je te laten afschrikken, net te doen of ze er niet zijn of dat ze je overkomen en je er niets aan kunt doen heb ik ze uitgenodigd om hun draak ten dans te vragen. Daar ging de muziek, lekker hard, de Zumbaversie van Dancing Queen.  Na enige verwondering, steels opzij kijken, onwennige bewegingen hebben we het jaar uitgeluid door uitbundig te dansen met de draken. Een laatste advies………dans ook volgend jaar met de draken.

In het onderwijs is werken met verhalen de  kans om te leren dansen met je draken. Tijdens de studie komen de studenten draken tegen in alle vormen en maten, externe draken en interne draken. Het liefst lopen we er met boog omheen. Maar zijn het juist niet de draken die de student aanzetten tot actie en het inzicht dat de draak ook de helper of mentor kan zijn? Daar waar je de draak ontmoet ligt de schat verborgen toch? Studenten ontmoeten hun draken en leren de draken kennen door het zoeken en maken van hun eigen verhaal. De draak wordt zichtbaar en dat is in persoonlijke en professionele ontwikkeling een belangrijk aspect. En pas dan kun je gaan zien welke schat de draak verborgen houdt en is het tijd om te gaan leren dansen met de draak of om de draak te verslaan.

Mijn missie: Zou het niet fantastisch zijn als het werken met verhalen een plek krijgt in curricula van de Hogeschool? Als we op zoek gaan naar en oor hebben voor de verhalen? Het verhaal van de cliënt of klant en het verhaal van de student als toekomstig professional. Is het verhaal niet het beste startpunt voor contact, samenwerking, begrip, zorg en producten die aansluiten? Verhalen geven inzicht, aanzet tot oplossingen en maken je uiteindelijk rijker in de uitoefening van je beroep en als mens. Tegelijkertijd kan het werken met verhalen ook kwetsbaar en confronterend zijn. En is het juist niet het verhaal dat je laat kennismaken met de draken op je pad?

 Studenten:

‘Door het schrijven van de verhalen keek ik aan de ene kant met een helikopterview naar mezelf en aan de andere kant juist heel erg van binnen in. Ik werd geconfronteerd met mijn eigen kwetsbaarheden. Dit maakt mij rijker als professional’.

‘Alle gebeurtenissen staan nu vastgelegd in verhalen, maar wat gebeurt er met mij als schrijver van die verhalen? Vele malen heb ik mijn laptop dicht gedaan omdat ik niet wist waar ik moest beginnen of hoe ik verder moest met schrijven en wilde ik niet mijn eigen verhaal op papier zien staan en vooral niet dat andere mensen het zouden lezen.

Waarom ik het uiteindelijk toch heb gedaan? Dat is heel erg simpel. Ik wilde niet opgeven net als alle andere keren. Ik wilde niet opstandig doen en vooral niet mezelf zien falen. Ik ging door en schreef elke dag een klein stukje en ik merkte dat het mij steeds beter deed voelen.  Ik kreeg steeds meer inspiratie om te schrijven en voor een groot deel deed het mijn hart luchten, oftewel zo voelde het ‘

‘Tegenwerking’

‘…en tegenwerking kwam er. Had ze nou echt gedacht dat haar draken zomaar zouden verdwijnen als ze ergens op haar plek zat? Haar draken kwamen als nooit tevoren naar boven. Het leek erger doordat ze tijdens deze stage zo bewust bezig was met het feit dat dit haar laatste kans was om uit te vinden waar ze op maatschappelijk vlak gelukkig was.’

‘De opdrachten zijn ook anders dan dat ik gewend ben. We schrijven bijvoorbeeld verhalen over onze ervaringen. Hierdoor krijgen we echt de ruimte voor het formuleren van onze ervaringen, meningen en visie. Ik vind dat er op deze manier anders naar de studenten en cliënten gekeken wordt.’

 Door het werken met verhalen en de ontmoeting met de draak geeft de student invulling aan haar persoonlijke en professionele ontwikkeling en ontwikkelt de student haar visie op het beroep. De student leert de context van  de cliënt of klant zien en begrijpen. Door het leren kennen van de verhalen ontdekt de student eigen waarden en normen. Deze waarden kleuren de interpretaties in het professionele handelen. De verhalen geven inzicht, aanzet tot oplossingen en maken je uiteindelijk rijker in de uitoefening van je beroep en als mens.

Er was eens een docent……Saskia Klinkenberg

Saskia Klinkenberg is Chief Storyteller: lees meer…
en docent aan de Hogeschool Rotterdam: Lees meer

Terug