Storytelling en solliciteren: formuleer en gebruik je goede ervaringen

door Ignace de Haes

“Ik help zelfs nu anderen pleinen oversteken; ook in figuurlijke zin. De eerste keer in mijn leven dat ik alleen een plein overstak was op het Piazza Navona in Rome. Zonder erbij na te denken was ik overgestoken, zo mooi vond ik dat plein. ‘Yes ik kan het’, riep ik uit toen ik besefte dat ik aan de overkant stond en dat gaf me een euforisch gevoel”.

Het bovenstaande citaat komt van een studente die haar gelukzaligste moment heeft geformuleerd; zij heeft er zoveel zelfvertrouwen uitgeput, dat ze er ook iets is mee gaat doen.

Hieronder volgt een beknopte theoretische verantwoording en een oefening om in het sollicitatieproces gebruik te maken van gelukzalige ervaringen. Natuurlijk kan er ook in andere setting gebruik gemaakt worden van goede ervaringen.

In 1945 heeft de arts en bedenker van de ‘strength philosophy’ Bernard Haldane een theoretisch model ontwikkeld omtrent gelukkige ervaringen: the Dependable Strengths Articulation Process.

Hiermee hielp hij getraumatiseerde soldaten om terug te keren in de maatschappij. Het traditionele idee dat mensen alleen kunnen leren van hun fouten is dankzij deze theorie achterhaald. Je kunt ook leren van je successen en van goede ervaringen. Vroeger zeiden we: “weet wat je verkeerd doet en doe het nooit meer”, maar met getraumatiseerde soldaten heeft dat weinig zin.Dankzij Haldane zeggen we: “weet wat je goed doet en doe dat zo vaak mogelijk”. Het verwoorden van de gelukkige ervaringen moet een ‘dependable strength’ (duurzame kracht) krijgen, zodat de positieve houding wordt verankerd in het gewone leven. Door middel van het identificeren en articuleren van goede ervaringen is het mogelijk om de krachten te formuleren die deze ervaringen mogelijk hebben gemaakt. En in deze krachten zitten bepaalde patronen die een deel van die positieve krachten ‘dependable’ (betrouwbaar, duurzaam) maken.
Je hebt immers bepaalde vaardigheden nodig om gelukkige ervaringen te krijgen. Die vaardigheden kan je ook voor andere zaken inzetten.Wat is een gelukkige ervaring?
Maar wat is precies een gelukkige ervaring?
Haldane heeft precies geformuleerd waar een gelukkige ervaring aan moet voldoen:1. Een gelukkige ervaring heb je zelf opgedaan, geeft je een prettig gevoel en maakt je trots.
2. Een goede ervaring kun je op doen op elke plaats en in elk tijdbestek.
3. Een goede ervaring is geen algemeen gevoel, maar een specifieke beleving aan de hand van concrete gebeurtenissen waar tijd, plaats, actie en resultaat een rol spelen.
4. Het gaat meestal om relatief kleine gebeurtenissen of details in grotere gebeurtenissen en niet om langdurige processen. Ervaringen waarbij iedereen zich iets kan voorstellen staan centraal.Vervolgens ga je op zoek naar de dependable strength het duurzame patroon van de verschillende gelukkige ervaringen. Het gaat dan om elementen die in minstens drie ervaringen terug te vinden zijn en die ook in de toekomst bruikbaar kunnen zijn.

Oefeningen
De eerste stap is het formuleren van de meest goede ervaringen.
Haldane koppelt vervolgens deze ervaringen aan een vaardigheids- en beroepenkaart. Op deze kaart moet je turven welke elementen je aanspreken en op grond daarvan koppel je goede ervaringen aan bepaalde vaardigheden en werkterreinen. Mijn ervaring is dat er meer aandacht aan het articulatieproces zelf besteed moet worden; het eigenlijke storytellingproces. Door het zorgvuldig formuleren van de goede ervaringen komen meestal vanzelf de duurzame krachten bovendrijven.

Met hulp van anderen kunnen de formuleringen aangescherpt worden. Wanneer je dat goed doet, maak je optimaal gebruik van de creativiteit van het verwoorden en verbeelden van de herinneringen en dan heb je geen schema’s en modellen meer nodig.

De onderstaande oefening kan gedaan worden met behulp van een counselor of in een groep van drie tot vier mensen. Uiteraard kan het ook zelf gedaan worden, maar mijn ervaring is dat je met behulp van anderen verder komt. Daarom beschrijf ik de oefening aan de hand van een groep van drie personen.

1. Beschrijf vijf goede ervaringen en geef er een rangorde aan. Alle drie personen doen dat.
2. Je vertelt je goede ervaringen aan de anderen. Zij vragen eventueel om verduidelijking en geven op een geeltje aan welke positieve vaardigheden je nodig hebt gehad om die goede ervaring te volbrengen (doorzettingsvermogen, creativiteit, lef, etc) en waarom zij die ervaringen zo goed vinden.
3. De geeltjes plak je bij de ervaringen en vervolgens schrijven de leden bij elkaar op welke duurzame patronen (in minstens drie ervaringen terug te vinden en in de toekomst bruikbaar) zij zien en schrijven die er vervolgens onder.
4. Vervolgens kijk je opnieuw naar de herinneringen en alle aantekeningen en duurzame patronen. neem er een uit die er uitspringt die helemaal past bij….

5. Formuleer vervolgens de zin die helemaal bij de past (de memorale zin).

Je zult zien: met het formuleren van die goede krachten neemt niet alleen je positieve houding toe, maar je kunt de gevonden formuleringen ook gebruiken voor je samenvatting van Linkedin, motiveringen in sollicitatiebrieven en gesprekken. Het mes snijdt aan meerdere kanten.

Ignace de Haes is careerservice officer bij de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit en volgt de opleiding tot Chief Storyteller bij de Storytelling Academy. I.deHaes@ftr.ru.nl

Plaats een reactie