Storytelling (en solliciteren) als professie

doo Ignace de Haes
Afgelopen najaar heeft er een artikel in het NRC over mijn werk gestaan met als titel: ‘Baan nodig, vertel eens een verhaal’. 
Nu zou ik dat anders zeggen: ‘Zoek je professie, laat je je inspireren door je eigen verhaal’. Tot deze inzichten ben ik gekomen door de tweedaagse die ik samen met de Benedictijnse monnik Thomas Quartier heb gegeven in de Willibrordabdij in Doetinchem onder de noemer: ‘Op verhaal komen. Een combinatie van Spiritualiteit en Storytelling.
Zie verslag

Begrippen en denkbeelden die in de geestelijke kloosterwereld gemeengoed zijn kun je op een mooie manier vertalen naar het wereldse leven. Dat geeft een extra dimensie. Je combineert het geestelijke met het materiële leven. Het geestelijke begrip spiritualiteit kan je vertalen naar het meer wereldse begrip inspiratie. In de geestelijke wereld betekent professie roeping en in de wereldse wereld beroep.Mijn overtuiging is dat wanneer je eerst je geestelijke weg duidelijk hebt, de wereldse weg vanzelf komt. Door middel van je eigen verhaal is daar uitstekend achter te komen. Je geeft een eigen verhaal aan spiritualiteit en dan wordt het inspiratie. Je geeft woorden aan wat je bezielt en dan wordt het motivatie en inzicht. En het diepste van jezelf ga je na wat jouw roeping is, door wie of wat word je geroepen? Zingeving wordt zin hebben in het leven. Daar komt het beroep of toekomstperspectief vanzelf uit. Dat hebben de deelnemers aan deze tweedaagse ook zo ervaren. Durf het geestelijke met het wereldse te combineren. Dat maakt je bijzonder en dat brengt je verder, zo is mijn overtuiging.In de titel staat (en solliciteren) tussen haakjes, omdat mijns inziens storytelling nu juist de verbinding zoekt tussen de geestelijke en de materiële wereld. De geest wordt uitgedaagd via fantasieën, beelden, mythen en sagen.
Alles is voorstelbaar. En dat maakt de materiële wereld een stuk aangenamer. Het is je professie om aan storytelling te doen. Je wordt geroepen, geïnspireerd, bezield om verhalen te delen.

.

Ignace de Haes is Chief Storyteller

Plaats een reactie