Storytelling en Leiderschap

Als je iets te vertellen hebt, moet je een goed verhaal hebben

Storytelling in organisaties beslaat het terrein van vinden, vormen en vertellen van verhalen en handelt rond de ‘golden circle’ van Simon Sinek om het waarom, het hoe en het wat.

De komende tien jaar zal jouw vermogen om op een overtuigende manier je verhaal te brengen doorslaggevend zijn. Het zal de belangrijkste vaardigheid zijn om je te helpen je dromen te verwezenlijken.                 Carmine Gallo

Belofte

In deze masterclass leer je hoe je je kernboodschap verrassend, aantrekkelijk en op persoonlijke wijze kunt vertellen, op zo’n manier dat je mensen in beweging zet, iets leert, motiveert of uitlegt. Na afloop van de masterclass heb je verhalen gevonden, gecomponeerd en verteld en je hebt de bouwstenen gevonden voor een goed verhaal.

In de coaching vindt de begeleiding naar specifieke context, publiek en omstandigheden plaats en afhankelijk van de vraag kan de nadruk liggen op visie, waarden, klantverhalen en corporate stories.

Het resultaat na masterclass en coaching is je presentatie met een betekenisvol verhaal. Je kunt vertellen met positieve spanning, vol zelfvertrouwen omdat je weet wat je doet. Je hebt het verhaal eigen gemaakt en je hebt een duidelijke boodschap waarbij je de hoofden en harten van je toehoorders raakt.

 Inleiding en Aanleiding

Communicatie in de twintigste eeuw ging over controle en macht in de 21eeeuw over invloed.  Raphael Rodan

Het is een kunst verhalen te vertellen die de troepen waarachtig in beweging krijgen, die anderen helpen inzichten te verwerven, verhalen die vertrouwen wekken, die nieuwe perspectieven bieden, maar ook verhalen die je bedrijf profileren, die je idee verrassend over het voetlicht brengen, verhalen die mensen motiveren en inspireren.

Als je als leider of manager

  • je visie op de toekomst wilt delen,
  • de oorsprong en de waarden van de organisatie wilt bekrachtigen,
  • mensen wilt motiveren tot samenwerking,
  • betekenis wilt geven,

dan kan een goed verhaal, goed verteld, op het juiste moment aan de juiste mensen, een wereld van verschil maken.

Inspirerende verhalen vormen al eeuwen de basis van alle goede communicatie en staan aan het begin van grote bewegingen en veranderingen en geïnspireerde leiders uit het verleden waren verhalenvertellers en hebben met hun verhaal de loop van de geschiedenis veranderd. Ze hebben mensen in beweging gezet omdat ze een droom of een visie/visioen hadden.

Maar wat maakt een verhaal eigenlijk een verhaal? Hoe vertel je je verhaal goed en aansprekend? Hoe persoonlijk moet je worden? Wat zijn de regels voor een krachtige speech?

Deze vragen worden beantwoord in de masterclass waarbij de nadruk zal liggen op de kracht van een persoonlijke vertelling. Hierbij gaat het om de bovengenoemde drie v’s van storytelling: vinden, vormen en vertellen.  Anders gezegd: Hoe delf je een persoonlijk verhaal op? Hoe structureer je dat, wat is de ruggengraat van een goed verhaal? Hoe vertel je het authentiek en met impact (vertelkracht)

Aanmelding

Er wordt in kleine groepen gewerkt, maximaal 6 deelnemers en de data zijn afhankelijk van de aanmeldingen. Bij 4 kandidaten wordt naar een gezamenlijke dag gezocht.

Plaats + Tijd

3 april 2020

Inloop: 09:30, start programma:10:00. Einde 17:00 of daaromtrent.

Hermonde Bennekom (www.hermonde.nl).

Kosten

Masterclass: € 550 ex BTW, incl. koffie, lunch.
Coaching: € 600 – € 900, – afhankelijk van behoefte (4 -6 uur)

Storycoach/trainer: Henk Hofman

INSCHRIJVEN

Schrijf je in!