Wouter Kalkman

Wouter-Kalkman

Wouter Kalkman is communicatieadviseur bij het Ministerie van Defensie. Hij is afgestudeerd aan de Storytelling Academy. Tijdens de opleiding werd het hem duidelijk dat hij vooral een verhalenverteller is. Dat is ook de rode draad van zijn meesterproef geworden.
Naast zijn werk als communicatieadviseur vertelt hij verhalen, schrijft hij verhalende teksten, treedt hij op als verteller in een theaterproductie en ontwikkelt hij op verzoek een workshop verhalen vertellen voor (groot)ouders en (klein)kinderen. Verhalen vertellen en de liefde voor verhalen overbrengen en in stand houden is belangrijk voor hem. In een langer tijdsbestek probeert hij zijn verhalen en zijn prenten samen te brengen.

‘Als alles je is ontvallen, blijven de verhalen over. Verhalen bieden troost, geborgenheid en – soms – redding’

Plaats een reactie