Terug

Recensie – Het Kompas van de Held

20/09/2022

Het kompas van de held. Storytelling, ethiek en leiderschap
Auteurs: Rick Willemsen en Titia Wolf.

Omgaan met morele dilemma’s
In een wereld waar crises, grensoverschrijdend gedrag, complottheorieën, seksisme, racisme en leugens aan de orde van de dag zijn, stapelen morele dilemma’s zich op. Hoe stel je je als leider daarin op? Wat zijn je persoonlijke, professionele en publieke waarden? Durf je vanuit een ethisch besef een besluit te nemen en daarover een krachtig verhaal te vertellen? Durf je je mond open te doen en je uit te spreken?
Deze vragen vormen het uitgangspunt voor het boek Het Kompas van de held.

Haast

De auteurs Titia Wolf (oud-studente van de Storytelling Academy) en Rick Willemsen, beiden werkzaam als trainer en coach op het gebied van leiderschap en beïnvloeding, hadden haast om dit boek te voltooien. Al langer speelde het verlangen om een werkboek te maken over storytelling en leiderschap, maar in een tijd waarin de crises zich opstapelen en de polarisatie toeneemt, leek het voltooien van dit boek urgenter dan ooit.

Navigeren
Het boek helpt professionals in organisaties een persoonlijk navigatie-instrument te ontwikkelen aan de hand van drie pijlers: Ethiek, Leiderschap en Storytelling.
Ethiek betreft de morele dilemma’s en hoe je trouw blijft aan jezelf en je waarden, Leiderschap gaat over richting geven en Storytelling gaat over hoe je dat uitdraagt. Stuk voor stuk grote thema’s, die elk steeds op praktische, bondige wijze worden toegelicht.
In een zestal hoofdstukken wordt de lezer uitgenodigd zelf een moreel kompas te ontwikkelen en te verkennen welk verhaal daarbij hoort. Ieder hoofdstuk staat vol achtergronden, theorie, voorbeeld dilemma’s, opdrachten, lijstjes, samenvattingen en tips.
Heb je het kompas eenmaal ontwikkeld en je waarden vastgesteld, dan is het de bedoeling dat je het gaat inzetten voor een hoger doel, of een reis. ‘De jungle in!’ De auteurs benadrukken dat, alleen wanneer je durft te gaan staan voor dat ene plan of het verlangen naar verandering, je een inspiratiebron kunt zijn voor je team of organisatie. En de voorbeelden (Obama, Tutu, de Russische Marina Ovsyannikova) spreken tot de verbeelding.

Heldenreis
De geraadpleegde bronnen liegen er niet om: Aristoteles, Kant, Campbell, Sinek, Scharmer en nog veel meer grote namen passeren de revue. Centraal staat de gedachte dat wij allen onze eigen heldenreis maken. We streven iets na, komen voor dilemma’s te staan, moeten keuzes maken, afslagen nemen en weer doorgaan. Tijdens die reis worden we opgeroepen de held te zijn in ons eigen verhaal. Een held is iemand die vanuit een ethisch besef kan luisteren, besluiten durft te nemen en een krachtig verhaal vertelt.
Vooral in de huidige tijd zijn er leiders nodig die heldenmoed tonen, volgens Titia en Rick. We hebben helden nodig die over hun eigen schaduw heen kunnen springen, met creatieve oplossingen komen. Helden die trouw zijn aan hun persoonlijke waarden. Helden die ergens voor gaan en voor staan en ons naar een nieuw verhaal leiden.

De praktijk
Diverse dilemma’s op persoonlijk en professioneel niveau worden aangekaart. Twee fictieve karakters (Rose en Lucas) reageren daar steeds op vanuit verschillende kernwaarden. De lezer wordt bij elk dilemma geacht antwoorden te vinden op steeds vier vragen: Wat vertelt het verhaal achter het dilemma en wat raakt je? Wat is het juiste en waarom? Wat is het juiste en wat doe je nu? Welke waarde ligt er ten grondslag aan je besluit?
Deze vragen zijn vrij pragmatisch en gaan wellicht wat snel voorbij aan dat wat zich opent bij een fiks dilemma: het schemergebied van het niet weten, de knoop, de verstrikking, het gevecht tussen meerdere kernwaarden, het tussenland waar het oude verhaal niet meer werkt en het nieuwe verhaal nog niet geboren is, het gebied waar de transformatie misschien wel begint.

Eenvoudig?
De kracht van het boek zit hem in de thematiek: omgaan met morele dilemma’s. De benadering vanuit de drie pijlers maakt het conceptueel sterk en daarom van belang in crisisachtige tijden. Het daagt leiders uit tot het rechten van de rug en te staan voor hun kernwaarden. En ja, we hebben helden nodig die ons naar een nieuw verhaal leiden.
Of de belofte ‘het boek helpt je op een ‘eenvoudige’ manier je eigen morele kompas te vinden en toe te passen’, waargemaakt kan worden, is de vraag die overblijft.
Zo eenvoudig is het niet altijd. Maar wel van groot belang.

Het Kompas van de held. Ethiek, leiderschap en storytelling.
Auteurs: Rick Willemsen en Titia Wolf
Uitgeverij: Van Duuren Management
€ 23,99

(c) Mieke Bouma

Terug