Overig aanbod storytellingcursussen

Met regelmaat organiseren we – op basis van actualiteit, interesse, nieuwe ontwikkelingen – speciale cursussen en/of workshops.

ZIE AANBOD:

OP ZOEK NAAR DE OERSCENE

Wil je weten wat jouw levensthema is? Heb je zin om jouw unieke levensverhaal te onderzoeken en er achter te komen wat de rode draad is in leven en werk?
Ga dan met mij (Mieke Bouma) mee op onderzoek naar de oerscène in jouw levensverhaal.
In mijn nieuwe boek Het verhaal van je leven onderzoek ik hoe het verhaal van je leven tot stand komt en hoe je het eventueel kunt bijstellen, mocht het je belemmeren in je ontwikkeling.
Het verhaal van je leven wordt voor een groot deel bepaald wordt door het verhaal wat je er zelf over vertelt. Maar wat vertel je er eigenlijk over? Wat zijn bepalende factoren?

In mijn onderzoek stuitte ik op de zogenaamde ‘oerscène’.
Wat is een oerscène? Een oerscène is een intens beleefde gebeurtenis, meestal uit de jeugd, waar je vrijwel alle details nog vrij goed van herinnert, een ervaring die de grondslag vormt voor een besluit of ene levensinstelling. Op basis van die gebeurtenis ontwikkel je een inzicht, strategie en/of bewustzijn die bepalend is voor je attitude, de blik op de wereld. De oerscène is een imprint, een lotsbepalende gebeurtenis, waar vrijwel alle bepalende ontwikkelingen in het leven naar terug te voeren zijn. De oerscène levert als het goed de levensplotvraag op, die de basis vormt van de allesdoordringende drijfveer in jouw leven. Jouw oermotief.

Mulisch
Het was Harry Mulisch die in Voer voor psychologen (1962) zijn ‘oerscène’ beschreef: op de dag dat hij voor zijn vader, na aanvankelijke aarzeling omdat hij nog maar vier jaar was, sigaretten mocht halen. ‘Een opdracht! Ik! Ik!’ Het wordt de opdracht van zijn leven, voor het eerst een zelfstandige daad, helemaal alleen: ‘Ik ben in de wereld, alleen, en van een opdracht voorzien: Lucky Strike! Het licht en het geluid van het asfalt stormen om mij heen, eindeloos zijn naar alle kanten de wegen en dingen, en daar doorheen weet ik mijn weg. Aan mij zal het niet liggen!’. Wanneer hij met de sigaretten thuiskomt is zijn vader al naar zijn werk vertrokken. Dat valt hem wel op, maar hij staat er niet lang bij stil, overrompeld als hij is door de sensatie van de eerste zelfstandige daad. Dat was inderdaad een ‘lucky strike’. Hij brengt de sigaretten naar zijn moeder en met de tekkel Balda in zijn armen holt hij door het huis, roepend dat hij sigaretten heeft gehaald. ‘Met bonkend hart’ belandt hij tussen zijn speelgoeddieren op de grond van zijn kamer.

In mijn onderzoek tot dusver ben ik prachtige, ontroerende, schrijnende en levensbepalende oerscenes tegengekomen. Levendige scenes waarin een wezenlijke verandering in attitude tot stand kwam, een moment vaak waarin een nieuw bewustzijn werd geboren, regelmatig gepaard gaande met de val uit het paradijs.

Meedoen?
Ben je geïnteresseerd in wat de oerscène in jouw levensverhaal zou kunnen zijn en hoe die geleid heeft tot een levensbepalende factoren? Wil je weten wat die oerscène jou te vertellen heeft?  Ik organiseer in de Storytelling Studio in Amsterdam met regelmaat bijeenkomsten waarin we schrijvend en vertellend op zoek gaan naar die oerscène.

Eerstkomende bijeenkomsten: 4 juli en 18 december 2018

Plaats: Storytelling Studio.

Investering: € 125,- per persoon. + * bijdrage aan de potluck lunch.

*Een potluck is een gezamenlijke maaltijd waarbij iedereen iets te eten of drinken meebrengt en dus deelt met alle andere aanwezigen. Zo creëren we met minimale kosten een gevarieerde maaltijd, waarbij het ‘luck’-element een rol speelt.

Reviews
‘Door het zoeken, ontdekken en vertellen van mijn eigen oer scène, kwam ik erachter hoeveel de scene, emotioneel gezien, eigenlijk nog met me doet. Daar schrok ik wel een beetje van. Door er verder over te praten met anderen word je je bewust van het hele proces naar het ‘verhaal’ wat zich op dit moment afspeelt in je leven en ga je de verbindingen, de weg ernaartoe, beter zien. Dat geeft meer inzicht en soms ook net weer een ander nieuw perspectief (door de woorden die anderen er aan geven) op de oorzaak en gevolg van oer scene naar je verhaal nu.’ – cursiste Caroline.

Schrijf je in!

LEIDERSCHAP EN STORYTELLING
Communicatie in de 20e eeuw ging over controle en macht. In de 21e eeuw over invloed.’ – Raphael Rodan ‘

De komende tien jaar zal jouw vermogen om op een overtuigende manier je verhaal te brengen doorslaggevend zijn. Het zal de belangrijkste vaardigheid zijn om je te helpen je dromen te verwezenlijken.’ -Carmine Gallo – De kracht van Storytelling ‘

Als je iets te vertellen hebt, moet je een goed verhaal hebben.’

Het is een kunst verhalen te vertellen die de troepen waarachtig in beweging krijgen, die anderen helpen inzichten te verwerven, verhalen die vertrouwen wekken, die nieuwe perspectieven bieden, maar ook verhalen die je bedrijf profileren, die je idee verrassend over het voetlicht brengen, verhalen die mensen motiveren en inspireren.

Als je als leider

  • je visie op de toekomst wilt delen,
  • de oorsprong en de waarden van de organisatie wilt bekrachtigen,
  • mensen wilt motiveren tot samenwerking,
  • betekenis wilt geven,

dan kan een goed verhaal, goed verteld, op het juiste moment aan de juiste mensen, een wereld van verschil maken. Maar wat maakt een verhaal eigenlijk een verhaal? Hoe vertel je je verhaal goed en aansprekend? Hoe persoonlijk moet je worden? Wat zijn de ongeschreven regels voor een krachtige speech? Hoe kun je spreken als TED?

Inspirerende verhalen vormen al eeuwen de basis van alle goede communicatie en staan aan het begin van grote bewegingen en veranderingen. De meest inspirerende leiders uit het verleden waren verhalenvertellers en hebben met hun verhaal de loop van de geschiedenis veranderd. Ze hebben mensen in beweging gezet omdat ze een droom of een visioen hadden.

Belofte
In deze masterclass leer je hoe je idee, je plan, je visie of je kernboodschap verrassend, aantrekkelijk en op persoonlijke wijze kunt vertellen, op zo’n manier dat je mensen in beweging zet, iets leert, motiveert of uitlegt. Je stapt als verteller in de rol van mentor. Na afloop van de masterclass heb je een verhaal gevonden, gecomponeerd, je hebt het geoefend. Je bent klaar om het te vertellen in een door jouw gekozen context en met een door jouw gekozen bedoeling.

Aandacht voor:
* HET, de inhoud en opbouw van het verhaal; wat heb je te vertellen, wat is je kernboodschap?
* WIJ, de verhouding en de verbinding met de luisteraars; hoe maak je contact met je publiek, hoe speel je in op hun verwachtingen, vragen en verlangens?
* IK, de houding van de verteller; hoe sta je voor de groep, improviseren, de kracht van kwetsbaarheid, jouw persoonlijke drijfveer

Opbouw Dag 1:
Purpose: het doel van storytelling in presentaties • Waarom en wanneer storytelling? • Wat wil je bewerkstelligen voor wie? • Wat is de urgentie? • Verhaalopbouw en -structuur. • Je punt maken.

Dag 2: Purpose based Story: beïnvloeding door storytelling • Verhaalkeuze en -compositie. • Van hoofd naar hart en van hart naar hand(elen). • Persoonlijke anekdotiek. • Boeien en binden. • Storylistening: de kracht van aandacht en luistervaardigheid. • Opbouw verhalenrepertoire.  • Vertelkunst en vertelkracht. • Energie en oorspronkelijkheid van de verteller. • Doorvertelbaarheid. • Feedback op inhoud, houding en verhouding. • Uitbreiding verhalenrepertoire.

Praktisch De masterclass bestaat uit twee dagen verspreid over twee weken, de dagen duren van 10 – 17.00 uur
Investering: € 1350,00 p/p excl. 21% Dit in inclusief lunch, koffie, thee, hand-out.
Plaats: Hermonde – Bennekom

Data: 12 en 13 oktober 2018.

Storycoaches: Titia Wolf – www.titiawolf.nl – en Henk Hofman

De groepsgrootte is minimaal 8 en maximaal 10 deelnemers, zodat voldoende aandacht kan worden geschonken aan ieders verhaal en vertelkunst.

STEL JE VERHAAL OP

Stel je verhaal op (pilot)
De organisatie als verhaalsysteem
Een coproductie van de Storytelling Academy & Buro Boutellier
Wie ben je, waar ben je naar toe op weg en wat is jouw unieke bijdrage aan de wereld?
Antwoord op deze vragen levert bijna altijd een verhaal op, of je ze nu stelt aan een individu of aan een organisatie. Verhaal Met een verhaal geven we als mensen – en als organisaties – betekenis aan ons functioneren, we organiseren onze toekomst door er een verhaal over te vertellen en plaatsen onszelf zo in tijd en ruimte en ten opzichte van anderen. Zo verwerken we ervaringen en brengen samenhang aan door deze een plaats te geven in het verhaal.
Om te worden wie we – in wezen – zijn.

Purpose
Een organisatie is geen gebouw of een verzameling individuen maar een verhaal op zich over een levend organisme dat unieke waarde toevoegt aan een groter geheel. In het Engels wordt de ‘unieke waarde’ ook wel Purpose genoemd.
Purpose is iets anders dan een mooie geformuleerde visie, missie of strategie, omdat die meestal verwijzen naar wat een organisatie zou willen zijn en nog niet zoveel vertellen over de ware uniciteit of de bestemming. Die bestemming zit hem eerder in de oorsprong, de bedoeling of de Why van een organisatie, dan in mooi geformuleerde plannen.
In verhalen over de Purpose komen de veelheid aan betekenissen, gevoelens, ervaringen en waarden aan de orde en daarmee ook dat wat de organisatie in de weg staat, de ergernissen, obstakels en tegenkrachten, als ook nog niet aangeboord potentieel. Om ontwikkeling en groei te waarborgen is reflectie en zelfkennis voor zowel individuen als organisatie van belang: wat speelt er? Welke krachten zijn voelbaar? Wat speelt er onder oppervlakte? Is er iets wat we liever niet aankijken of over het hoofd zien? Hoe kunnen we de schat aanboren?

Opstellingen Bij dit onderzoek maken we gebruik van de methodiek ‘opstellingen’, omdat zij de mogelijkheid bieden de dynamieken te ontdekken, die onder de oppervlakte spelen. Dat doen ze vaak onbewust, maar hun impact is er niet kleiner om. De methodiek werkt met de principes van het systemische gedachtengoed, waarbij uitgegaan wordt van een organisatie als samenhangend geheel.

Daarom bundelen Annelies Boutellier ( Buro Boutellier ) en Mieke Bouma (Storytelling Academy) in deze pilot hun krachten om te onderzoeken waar organisatieopstellingen en storytelling elkaar ontmoeten en versterken. Daartoe bieden wij een unieke pilot aan op 10 oktober a.s. van 16.00 uur tot ca. 19.00 uur.
We gaan vragen en issues van 2 of 3 organisaties ‘opstellen’ op basis van narratieve wetmatigheden:
• Wie is de held in dit verhaal? Om wie draait het en waar verlangt hij of zij naar?
• Wat is de Heilige Graal? Ook wel object of desire genoemd of Hoger Doel.
• Wat is de draak? Welke obstakels, angsten of blinde vlekken spelen een rol?
• Wie is de helper of mentor in dit verhaal? Welke hulp is voorhanden?
• Welke waarden staan er op het spel als er geen actie wordt ondernomen?
En zonodig:
• Wat is de oproep tot avontuur?
• Wat moet er geofferd worden?
• Waar moeten we afscheid van nemen?
• Waar moeten we onszelf opnieuw uitvinden?

Wij zoeken voor deze pilot representanten!
Datum: binnenkort weer ingepland
Tijd: 16.00 uur tot 19.00 uur, inclusief hartige snack. Locatie: Storytelling Studio, Spaarndammerdijk 17 huis, Amsterdam

Prijs: € 75 excl. 21% BTW  

MEER WETEN OVER DATA, INSCHRIJFMOGELIJKHEDEN?

NEEM CONTACT MET ONS OP