Opleiding Chief Storyteller

  • Hou je van verhalen, films?
  • Geloof je in de kracht van verhalen?
  • Wil je leren hoe je een aansprekend en onweerstaanbaar verhaal kunt maken en vertellen?
  • Wil je beroepsmatig met verhalen werken?

DE ROEP OM VERHALEN

” Deze opleiding gaat over zingeving. Je creatieve bron wordt aangeboord. Het maakt je wakker en nodigt uit tot het maken van stappen in je persoonlijke – en werkleven.”
– Hilga Rota

In ieder werkveld klinkt steeds luider de roep om verhalen. De opleiding tot Chief Storyteller richt zich op mensen die met verhalen willen leren werken in een professionele context. Communicatieprofessionals, P&O-ers, teamleiders, trainers, HRM-managers, consultants, mensen uit het onderwijs, advocaten, theologen, acteurs, presentatiecoaches, therapeuten…, mensen uit veel beroepsgroepen melden zich bij de Storytelling Academy.
Er is een grote behoefte om betekenis te geven aan wat we doen en antwoord te geven op de vraag: waarom doen we wat we doen en waartoe zijn wij op aarde?
Storytelling is de manier om antwoorden te vinden en een echt en geloofwaardig verhaal te vinden.

WAT IS EEN CHIEF STORYTELLER?
De term ‘Chief Storyteller’ is uit Amerika over komen waaien. Nike begon ermee en inmiddels zijn in talloze bedrijven Chiefs Storytellers aan het werk met als taak de blauwdruk van het bedrijf levendig te houden en verhalen over het bedrijf te verzamelen. Doel is de cultuur te versterken, te bouwen aan een sterk merk, de betrokkenheid te vergroten en mensen blijvend enthousiast en gemotiveerd te houden, zowel klanten als medewerkers. De Chief Storyteller speelt in dit proces een cruciale rol.

Maar voor ons betekent Chief Storyteller nog meer!
Het woord ‘Chief’ associeren we ook met de traditionele Chief – het opperhoofd – van een indianenstam, die ervoor zorgde dat er verhalen gedeeld werden in de clan, dat iedereen aan het woord kwam, dat ieder verhaal telde, maar ook dat de wijsheid gewaarborgd werd. Een Chief Storyteller kan dus in tal van omgevingen werken, vertellen, verhalen ophalen en zo een bijdrage leveren aan een gevoel van saamhorigheid en zingeving.

Wij streven ernaar, net als de traditionele Chief, via ons mooie verhalenvak wijsheid, licht en liefde te verspreiden.

Opbouw van de Opleiding. Leergang in 5 delen.
De opleiding bestaat uit 3 plenaire modules en een individueel traject bestaande uit 2 onderdelen. In totaal zijn het 9 cursusdagen, van 10.00 uur tot 17.00 uur, + 8 à 10 uur persoonlijke coaching bij een casus in de praktijk + begeleiding bij de afstudeeropdracht (Masterproef).
De leergang wordt bij voorkeur in zijn geheel gevolgd, maar losse modules volgen kan ook. Om in aanmerking te komen voor module Bachelor A of B, worden deelnemers geacht met de driedaagse Apprentice te beginnen.
Een alternatieve route is het volgen van de driedaagse cursus Storywriting en dan vervolgens de andere modules.

Deelnemers aan deze opleiding ontvangen het boek De Held in je eigen verhaal gratis.

held

 

 

 

 

Bekijk hieronder de film die Mirna Ligthart maakte n.a.v. module 1 – Apprentice

De opleiding: 3 modules + afstudeertraject:

1. Apprentice Storyteller: een driedaagse basisopleiding: introductie en inwijding in de wereld van verhalen, een intensieve kennismaking met de Reis van de Held, filmfragmenten, vertelopdrachten, oude verhalen en eigentijdse avonturen.

2. Bachelor Storyteller A: De verteller zelf. Hoe vertel je een authentiek verhaal? Wat is jouw verhaal? Welke verhalen draag je met je mee? Aandacht voor verteltechniek, stem, houding en verhaalopbouw.

3. Bachelor Storyteller B: Interventies met Storytelling in de beroepspraktijk. Hoe ga jij verhalen inzetten in de wereld?

4. Coaching on the job: aan de slag met Storytelling in de eigen beroepspraktijk. (Met ca. 8 à 10 uur persoonlijke begeleiding bij narratieve interventies of verhaalontwikkeling)

5. Masterproof Chief Storyteller! Proeve van bekwaamheid: artikel, verhaal of film over toepassen van storytelling in de beroepspraktijk. Feedback, coaching en eindredactie + certificaat.

Docenten

De opleiding tot Chief Storytelling wordt verzorgd door Mieke Bouma en Henk Hofman, beiden opgeleid in het theatervak maar ieder heeft een heel eigen ontwikkeling doorgemaakt en een eigen specialiteit ontwikkeld op het gebied van verhalen vertellen, vinden en componeren.
Samen hebben we heel wat te bieden. Onze liefde voor het verhalenvak en onze kennis en ervaring delen we graag met mensen die storytelling professioneel willen toepassen.

Locatie: Hermonde – Bennekom

Prijzen
Apprentice Storyteller: € 1100,- excl. 21 % BTW
Bachelor Storyteller A: € 1100,- excl. 21 % BTW
Bachelor Storyteller B: € 1100,- excl. 21 % BTW
Coaching on the job: ca. 8 à 10 uur persoonlijke begeleiding: € 800,- excl. 21 % BTW
Masterproof Chief Storyteller en eindexamen!: € 350,- excl. 21 % BTW
Let op: bij aanmelding en betaling voor de hele leergang in een keer geldt een korting van € 200,–.

Opleidingsmogelijkheden in 2020:

Let op: I.v.m. de richtlijnen van het RIVM kunnen we dit jaar met groepen tot max.8 mensen werken. Dit om voldoende afstand te bewaren. Dat heeft ook voordelen: meer persoonlijke aandacht, meer de diepte in. De groepen zijn kleiner maar dus ook sneller vol! 

Leergang nr 15

Apprentice: 10, 11 en 12 September 2020

Bachelor A: 5, 6 en 7 november 2020

Bachelor B: 10, 11 en 12 december 2020

Opleidingsmogelijkheden in 2021:

Leergang nr 16

Apprentice: 11, 12 en 13 februari 2021

Bachelor A: 15,16 en 17 april 2021

Bachelor B: 10, 11 en 12 juni 2021

Afstudeerfase en Eindtermen Opleiding Chief Storytelling
De titel Chief Storytelling verdien je door in eerste instantie de drie modules (Apprentice, Bachelor A en Bachelor B) te volgen en met goed gevolg af te ronden.
Om de afstudeerfase in te gaan, formuleer je een vraag, een opdracht of een doelstelling. Het formuleren van je ‘queeste’ is de eerste belangrijke stap in de richting van je afstuderen. Deze queeste richt zich op je eigen professionele situatie. Je opgave is met storytelling of narratieve interventies ‘verschil’ te maken. Zodra de queeste is geaccordeerd ga je het afstudeertraject in:

Het afstudeertraject kent drie fasen:

1. Het proces
Tijdens het afstudeerproces word je 8 uur gecoacht door één van de opleiders. Geheel of gedeeltelijke vrijstelling van het coaching traject kan onder bepaalde condities. Het betreft een serie gesprekken over de voortgang van jouw afstudeerproject. Soms is dat heel concreet ‘coaching on the job’, soms betreft het meelezen, adviseren, meedenken. Keuze voor de coach/opleider gebeurt in overleg. Kosten voor dit traject : 800 euro excl. BTW. Het afstudeerproces wordt afgesloten met een verslag. Dit mag in diverse gedaanten, afhankelijk van de inspiratie van de kandidaat.

2. Het product
Het afstudeerproject betreft een onderzoek, een presentatie, een studie, een geschreven verhaal, een voorstelling, een toneel of een filmscript of een boek Het eindproduct voldoet aan de volgende voorwaarden:

* Originaliteit: storytelling of narrativiteit wordt ingezet op een manier die binnen de professionele context origineel of innovatief is
* Authenticiteit: het product of de werkwijze sluit aan bij de unieke talenten, fascinatie en voorkeuren van de kandidaat.
* Vakmanschap: het product of de werkwijze getuigt van vakmanschap op een of meerdere van de posities (auteur, verteller, coach, facilitator, onderzoeker, verzamelaar)
* Relevantie: het product of de werkwijze is op de een of andere wijze maatschappelijk, cultureel of sociaal relevant.

3. De presentatie
Je presenteert je product + proces in een presentatie of pitch voor een publiek.
Door de eindexamencommissie worden zowel het proces als het product besproken en beoordeeld.

Eindtermen opleiding:
Wij verwachten dat je als toekomstige Chief liefde en vakmanschap op het vlak van storytelling kan aantonen op een of meerdere van onderstaande posities:

* Auteur: in staat zijn verhalen te schrijven rond basiseisen voor compositie, dramatische opbouw en stijl.
• Verteller: in staat zijn authentiek en levendig te vertellen
• Coach/Facilitator: in staat zijn narratieve processen te begeleiden
• Luisteraar/Onderzoeker/Verzamelaar: in staat zijn verhalen te vinden, te destilleren en deze betekenisvol terug te koppelen of te spiegelen.

Verder verwachten we dat je een originele en eigen visie op Storytelling hebt ontwikkeld, en dat je op eigen wijze kunt aangeven welke rol storytelling speelt in jouw unieke propositie en welke bijdrage storytelling kan leveren aan de wereld en meer specifiek aan jouw professionele situatie. Daartoe heb je je doelgroep en je doel helder geformuleerd.

Niet alle vaardigheden hoeven in gelijke mate ontwikkeld te zijn: een goede schrijver hoeft niet een even goede verteller te zijn of andersom; een goede verzamelaar niet een even goede begeleider.

We vertrouwen erop dat door de persoonlijke fascinaties en talenten de andere gebiedenontplooid worden.

Eindexamencommissie: De afstudeerproducten worden voorgelegd aan de examencommissie die mede de voorwaarden genoemd in 2 beoordeeld. De begeleiding en de beoordeling van het product of de werkwijze en het eindgesprek

Kosten 350 euro excl. 21 BTW

Netwerk: Wanneer je de titel Chief Storyteller hebt verdiend, krijg je een certificaat en word je opgenomen in ons Storytellersnetwerk, je krijgt een eigen profiel op de site van de Storytelling Clan en wordt aanbevolen voor het uitvoeren van klussen die op jouw lijf zijn geschreven.

De Storytelling Academy zal in communicatie en PR aandacht besteden aan de nieuwe Chiefs.

Als je deel uitmaakt van de studentengroep van de Storytelling Academy maak je tegelijkertijd deel uit van een boeiende leergroep die elkaar scherp houdt, vragen en klussen doorspeelt en elkaar op de hoogte houdt van interessante ontwikkelingen in storytelling-land.

Alumni maken deel uit van het Storytellers-netwerk DE STORYTELLINGCLAN