Nieuwe leergang vol

De nieuwe leergang (leergang nr. 10)  die in februari van start gaat zit vol.
Mocht je van plan zijn je in te schrijven, dan kom je op de wachtlijst.

DE ROEP OM VERHALEN

In ieder werkveld klinkt steeds luider de roep om verhalen. De leergang Chief Storyteller richt zich op mensen die met verhalen willen leren werken in een professionele context. Communicatieprofessionals, P&O-ers, teamleiders, trainers, HRM-managers, consultants, mensen uit het onderwijs, advocaten, theologen, acteurs, presentatiecoaches, therapeuten…, mensen uit veel beroepsgroepen melden zich bij de Storytelling Academy.
Er is een grote behoefte om betekenis te geven aan wat we doen en antwoord te geven op de vraag: waarom doen we wat we doen en waartoe zijn wij op aarde?
Storytelling is de manier om antwoorden te vinden en een echt en geloofwaardig verhaal te vinden.

WAT IS EEN CHIEF STORYTELLER?
Het begrip ‘Chief Storyteller’ is in Amerika een ingeburgerd begrip. Nike begon ermee en inmiddels zijn in talloze bedrijven Chiefs Storytellers aan het werk met als taak de blauwdruk van het bedrijf levendig te houden en verhalen over het bedrijf te verzamelen. Doel is de cultuur te versterken, te bouwen aan een sterk merk, de betrokkenheid te vergroten en mensen blijvend enthousiast en gemotiveerd te houden, zowel klanten als medewerkers. De Chief Storyteller speelt in dit proces een cruciale rol.

Voor ons betekent Chief Storyteller nog meer.
Het woord ‘Chief’ associeren we met de Chief – het opperhoofd – van een indianenstam, die ervoor zorgde dat er verhalen gedeeld werden in de clan, dat iedereen aan het woord kwam, dat ieder verhaal telde, maar ook dat de wijsheid gewaarborgd werd.

Wij hopen net als de traditionele Chief met verhalen wijsheid, licht en liefde te verspreiden.


Opbouw van de Leergang in 5 modules
De leergang bestaat uit 3 plenaire modules en een individueel traject bestaande uit 2 onderdelen. In totaal zijn het 8 (en vanaf 2018 9) cursusdagen, van 10.00 uur tot 17.00 uur, + 8 à 10 uur persoonlijke coaching bij een casus in de praktijk + begeleiding bij de afstudeeropdracht (Masterproef).
De leergang wordt bij voorkeur in zijn geheel gevolgd, maar losse modules volgen kan ook. Om in aanmerking te komen voor module Bachelor A of B, worden deelnemers geacht met de driedaagse Apprentice te beginnen.
Een alternatieve route is het volgen van de driedaagse cursus Storywriting en dan vervolgens de andere modules.

Lees meer over de leergang

Een reactie plaatsen