Cursus narratief coachen

 

Driedaagse cursus Narratief coachen – het verhaal van je leven

“Ieder mens is de scenarioschrijver van zijn eigen levensscript”

Cursus coachen met het levensverhaal
Deze cursus is bedoeld voor coaches, trainers en begeleider die meer willen doen met verhalen en levensverhalen en op zoek zijn naar instrumenten en methodieken om het levensverhaal van hun coachees of deelnemers te onderzoeken.
Verhalen vertellen over wie we zijn en hoe het leven werkt zit diep ingebakken in onze psyche. Maar vaak zijn mensen zich niet bewust van de vele innerlijke stemmen – gedachtepatronen, angsten, aannames, wensen en overtuigingen – die bepalend zijn voor hoe hun leven zich ontvouwt. Het zijn de zogenaamde ‘scripts’ die iemand zowel gevangen kunnen houden, als kunnen bevrijden.

Welke verhaal vertel je?
Op het moment dat er iets vastloopt of stagneert, is het fijn als er iemand is die kan luisteren, maar vooral als er iemand is die kennis en begrip heeft van hoe verhalen in elkaar zitten, die narratieve technieken in kan zetten, zodat het levensverhaal een nieuwe dimensie krijgt en er een meer gewenste koers kan worden gevaren.

Lees meer over narratief coachen op onze berichtenpagina…

Opbouw van de cursus
In deze driedaagse cursus leren we coachen op basis van het levensverhaal en staat het coachgesprek centraal. We gaan op zoek naar de rode draad in het levensverhaal en naar het perspectief van de coachee op het verhaal tot nu toe. Waar stagneert het en wat wil zich ontwikkelen?

Wanneer we  coachen op basis van het levensverhaal creëren we ruimte voor het verhaal wat de coachee zichzelf vertelt en onderzoeken we welke andere perspectieven op dat levensverhaal mogelijk zijn. Verhalen maken de verbinding tussen de buitenwereld en de binnenwereld, via beelden en perspectieven.

Levensverhaal onderzoeken
Narratief coachen houdt in dat je faciliteert bij het exploreren van het  levensverhaal. Het is zeer behulpzaam bij de zoektocht naar de rode draad in levensverhaal, maar ook bij carrièreperspectieven. Het doel is dat zicht te krijgen op krachtlijnen, op perspectieven, maar ook op dat wat iemand gevangen houdt of tegenwerkt in de gewenste ontwikkeling. Door het onderzoek ontstaat er zicht op levensmissie, op de unieke talenten en op de bestemming.

Persoonlijke mythologie
Tijdens deze intensieve driedaagse training onderzoeken we met welke mechanismen mensen hun persoonlijke mythologie creëren, welke archetypen daarbij een rol spelen, hoe we patronen kunnen doorbreken en hoe we mensen kunnen helpen het verhaal van hun leven te herschrijven om er meer uit te halen.

Methoden:

Doel: perspectieven op een nieuwe inspirerende persoonlijke mythe.

Voor wie?
Voor mensen die met beroepsmatig mensen werken of mensen begeleiden, zoals coaches, counselors, leraren, teambegeleiders en trainers.

Joseph Campbell zei ooit: ‘De mens is een stukje aarde, dat zich van zichzelf bewust wordt.’ Dat besef is het elixer dat nodig is voor een vervuld leven.

Docenten
Mieke Bouma – auteur van het boek Het verhaal van je leven.
Mirjana Smolic – actrice en systeemtherapeut

   

Data:

Eerstvolgende cursus:

4, 5 en 6 juni 2020

van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Plaats: Hermonde.

Prijs: € 1150, – exclusief 21 % BTW

Schrijf je inSchrijf je in