Icarus en bescherming uit de Cloud

Hoe Icarus Athene had kunnen bereiken

door Andre Beerten

Met nog vers in het geheugen de driedaagse opleiding tot Apprentice bij de Storytelling Academy zie ik het als mijn plicht bij de eerstvolgende kans een verhaal te brengen.


Er doet zich al snel een gelegenheid voor. Ik heb als beroep informatiebeveiliging en ben lid van de vereniging PvIB (www.pvib.nl). Ik organiseer ook bijeenkomsten voor de leden en verzorg dan de inleiding op de sprekers.

De Cloud als trend
Het onderwerp van een te organiseren de avond is ‘Cloud’ en dan niet in de meteorologische betekenis maar in die van de ICT-diensten: Dropbox, SalesForce en Office365 en zo. Voor informatiebeveiligers is het fenomeen Cloud een zeer problematische koers. Ga maar na…je doet als bedrijf steeds minder je eigen IT. Je laat steeds meer over uit aan standaarddiensten, ergens in de Cloud. Ergens aangesloten op dat alomtegenwoordige internet. De belofte van de Cloud is dat het alle IT sneller, beter maar ook veiliger doet dan oplossingen in eigen huis. De Cloud is ook de belofte voor mobiliteit, samenwerking, altijd en overal je spullen bij de hand. Dus is het een trend. Dus is het de waarheid.

Vertrouwen
Omdat een belofte snel gemaakt is, draait het bij Cloud om vertrouwen. Het vertrouwen dat de beloofde snelheid, flexibiliteit, beschikbaarheid, vertrouwelijkheid (ook wel privacy) ook inderdaad geleverd wordt. De klant wil graag beloofde voordelen consumeren die de leverancier zegt te produceren.
Hoe maak je daar nu een verhaal van .. en óver?
De oplossing is de verbindende ‘vertrouwde derde’ die heeft gezien dat het allemaal waar is wat de Cloud beweert en die dat voor ons ook wel wil verklaren. Ik vertrouw hém en dus ook zijn verhaal over de Cloud waar ik mijn oog op heb laten vallen.

Icarus
Voor mijn inleidende verhaal op de avond ga ik te rade bij de oude Grieken. Die hebben alles al een keer bedacht en dit dus vast ook, dacht ik. Welnu, het vergt wel wat timmer- kunst- en vliegwerk, maar inderdaad, ze hébben er iets over gezegd.
Icarus heette de jongeman die in zee stortte. Dat was niet nodig geweest als hij een Cloud tot zijn beschikking had gehad.
Hij was overmoedig, heet het, maar eigenlijk was hij wanhopig. Zijn vader, Daedalus had in dienst van koning Minos een belangrijk informatieprobleem opgelost, door de Minotaurus te verstoppen in het labyrint op Kreta. Tegelijkertijd was het beest beschikbaar voor zijn moeder, Minos’ vrouw Pasiphae.
Het labyrint als middel voor vertrouwelijkheid en beschikbaarheid staat hier model voor onze IT-oplossingen van vandaag. Deze hebben lang goed gewerkt, maar er zijn beperkingen. Want hoe werk je optimaal samen, hoe ondersteun je mobiliteit en hoe ga je om met de schaarste aan competent personeel om het allemaal in stand te houden? Hier komen de beloften van de Cloud in beeld.

Ontsnappen
Het labyrint verstikte ook de ambities van Icarus, die zijn vleugels wilde uitslaan. Hij wilde mobiliteit, zocht de ruimte. Kreta is immers niet klein, maar toch een eiland. Het vooruitzicht van labyrinten bouwen en onderhouden maakte Icarus wanhopig. Na lang smeken had zijn vader de hulpmiddelen voor een ontsnapping gebouwd en kwam ontsnapping van Kreta dichterbij. Maar Daedalus gebruikte oude technieken voor een nieuwe reis en dat werkt vaak niet. Zo ook hier. Zijn hulpmiddelen zijn te kwetsbaar voor zon en golven, de dreigingen van een reis buiten het labyrint. Geen schaduw en een te vochtige lucht doen de vleugels van was en veren falen.

Vertrouwen
Hoe anders was het Icarus vergaan in een Cloud!
Was hij door een Cloud beschermd geweest tegen de zon, dan had hij Athene bereikt. Dan had hij ook ruim boven de golven kunnen blijven die hem onverbiddelijk naar de diepte zogen. Maar ja, Icarus en zijn vader konden niet beschikken over een Cloud.
Wij kunnen dat wel en dus kunnen wij onze vleugels uitslaan in het vertrouwen beschermd te zijn tegen dreigingen van boven en beneden.

Tot slot
Ik ben het avontuur aangegaan. Ik heb een verhaal gecomponeerd met behulp van de Griekse mythologie en heb daarmee mijn punt gemaakt in de echte wereld. De toehoorders waardeerden het, omdat het een verrassing was, humor bevatte en ‘eens een keer iets anders was’ dan een droge inleiding, serieuze verhalen en een borrel (met bitterballen) na.

Ik blijf het doen, want ik wil meer verhalen vertellen en componeren en ik wil gehoord worden.

Wordt dus vervolgd.


Andre Beerten is Security Expert en volgt de leergang tot Chief Storyteller.

nl.linkedin.com/in/andrebeerten/nl

Plaats een reactie