Saskia Klinkenberg

Zou het niet fantastisch zijn als het werken met verhalen een serieuze plek krijgt in het onderwijs?
Dit is de missie van Saskia Klinkenberg, hogeschool docent bij Hogeschool Rotterdam.
Door het vangen en optekenen van het verhaal leert de student verbanden te leggen tussen wie zij is, haar inbreng en het verhaal van de cliënt/klant. Verhalen geven inzicht, aanzet tot oplossingen en maken je uiteindelijk rijker in de uitoefening van je beroep en als mens.
Wat is het verhaal van de reis, van jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling gedurende de opleiding?