Marius Gosschalk – Spinoza

Spinoza - een zoektocht naar de waarheid

Er zijn tijden waarin alles lijkt samen te komen in een hoge drukpan. Mensen zijn op zoek naar een nieuw verhaal, een nieuwe waarheid, hun eigen waarheid, de mogelijkheid hun eigen indentiteit openlijk te kunnen leven. Een tijd waarin het beeld van de mens verandert en daarmee ook de relatie tot het beeld van God en de wereld. Een tijd waar vrijheid bevochten wordt en het uiten van je mening levensbedreigend is. Zo ook in de tijd van Baruch (Benedictus) Spinoza tijdens de eerste 80 jaar van de 17e eeuw. Voor iedereen die het heersende gedachtengoed en de daaraan verbonden macht wilde verdedigen was hij een grote bedreiging. Voor anderen was hij de hoop op verandering. Vrijheid te denken en zeggen en schrijven wat men wilde. Een poort naar nieuw wetenschappelijk denken, nieuwe politieke verhoudingen en nieuwe vrijheid. De opmaat naar de latere Verlichting.

De tijd van Spinoza lijkt op de onze, die ook schreeuwt om een nieuw verhaal. Voor mij is het verhaal van Spinoza keer op keer een bron waar ik mijn denken over vrijheid, waarheid, bewustzijn, de wereld, natuur en wat God daarmee te maken heeft aan meet en scherp. Ik moet dit verhaal vertellen! Wankelend, zoekend, vragend en verlangend. Verlangend naar de contouren van een hoopgevend nieuw verhaal dat richting kan geven aan een leefbare en vreedzame wereld.
Met begeleiding van gitarist Izhar Elias vertel ik mijn verhaal van Spinoza in de hoop dat we er in deze tijd van kunnen leren voor een nieuw verhaal in onze tijd.