Marihuela Belt – muzikale improvisatie

Workshop Driemaal een Drakendans

Een muzikaal onderzoek naar het verhaal dat verteld wil worden
In deze workshop vertellen we en luisteren we naar verhalen waar we naar verlangen en waar we mee af willen rekenen. Verhalen over westerse draken, Disney draken en de Oosterse draak. In de vrijgekomen ruimte onderzoeken we met welke draak er gedanst kan worden. Drie Draken. Drie uitwisselingen. Driemaal een muzikale terug-vertelling.

Marihuela Belt

Improvisatie speelster en trainster, verbonden ademcoach, Fikkie Stoker, Hartversterker, Taal&Theater juf en beginnend Deep Listener. Snel schakelend tussen de werkelijkheid van de verbeelding en het spel van de naakte werkelijkheid. Speelt met Maranza, de voorstelling, al 25 jaar vanuit 9 archetypes met wat er speelt in organisaties altijd op zoek naar het verhaal dat verteld wil worden.
Sinds een paar jaar voert ze moedige gesprekken met leiders die ze samenvat in geïmproviseerde liedjes. Virtuoos muzikaal begeleid door Marco van Duuren. Omdat veel niet in woorden valt te vangen, maar wel in muziek.