Marius Gosschalk – Drie rode rozen

Drie rode rozen

De eenvoudige kleermaker Salomon Zeitscheck richt zich in drie indrukwekkende brieven tot God. Hij denkt na over het leed dat hem is overkomen en over het waarom daarvan. Zijn drie kinderen werden weggevoerd, zijn vrouw pleegde zelfmoord; tweeëntachtig familieleden zou hij in die ene oorlog verliezen, slechts één kwam terug. Salomon Zeitscheck is eenzaam achtergebleven, peinzend over straf en schuld en hoe er zonder schuld toch zoiets als straf kan zijn.In deze lange periode van overdenking valt hem min of meer toevallig het boek Job in handen;  In tegenstelling tot Job die – overtuigd van Gods almacht – zijn aanklacht niet doorzet, denkt Salomon Zeitscheck het proces tegen God tot het einde toe door. Hij leert zo tot wie hij zijn aanklacht in werkelijkheid moet richten, hij leert ook de diepere zin van geloof, hoop en liefde herontdekken: drie rode rozen is alles wat hem bij z’n dood rest.