Ann de Wilde – Kasala

Workshop Kasala - een lofdicht op jezelf

Ervaar de kracht van de Afrikaanse dichtvorm de Kasàlà, een poëtische traditie om jezelf en anderen te loven. Een dichterlijke tekst die eigenwaarde en levenskracht biedt. Een lofdicht dat mensen individueel sterkt en daarmee een gemeenschap of groep verbindt. Jezelf  erkenning en plaats geven, verdiept je relatie tot een groep of gemeenschap. Een ‘workshop’ Kasàlà is een speelruimte. De hele groep luistert en geeft ieder de moed om vrijuit zijn/haar eigen lof toe te zwaaien. Je woorden, zinnen en hun betekenis, je stemkleur en intonatie, zelfs je ritme en overtuiging worden als geschenken ontvangen. Je geeft, en je krijgt, de energie om jezelf en de anderen te omarmen in het mens-worden. Daardoor bevrijd je je van angst en maak je verbinding met anderen mogelijk.
Kasàlà biedt een poëtische woordenwisseling onder ons, een eerbetoon aan onszelf én de relaties waarmee we leven.

Ann De Wilde groeide op in Lubumbashi, Congo. Zo’n 12 jaar terug werd ze door prof. em. Jean Kabuta opgeleid als Kasàlà trainer. Ann is tevens Chief Storyteller (afgestudeerd aan de Storytelling Academy) verbonden aan de Hogeschool Gent – Departement Sociaal Agogisch Werk. Daar is zij trainer/coach in de post-graduaat opleiding Coaching en Begeleidingskunde. Daarnaast werkt Ann samen met het coachingsinstituut BAO Group-Elan Vital.