Chief Storyteller leeft in 3 werelden tegelijk

– door Henk Hofman

Toen ik een titel voor deze blogbijdrage bedacht, moest ik denken aan wat ik Herman Finkers in een van zijn shows heb horen zingen:

‘Aan hij die woont in Knokke, Brugge en Kortrijk.
Weet u wel dat u woont in drie plaatsen tegelijk’.

Ik vind dit onweerstaanbaar grappig. Sommige mensen, zo weet ik uit ervaring, in ’t geheel niet, maar het is wel precies wat een chief Storyteller zou moeten doen. In drie werelden tegelijk leven.Om dit te verduidelijken, maak ik gebruik van de inzichten die door Daniel Ofman en Guust Verpaalen zijn verwoord in het boek ‘HET is niet te geloven’, waarin de auteurs terugkijkend op een succesvol verlopen organisatieverandering zich afvroegen wat nou eigenlijk de factoren waren die dat succes hadden bepaald.

Zij betogen dat alleen die acties en interventies die vanuit het midden van 3 overlappende ‘realiteiten, werelden, dimensies’ plaatsvonden tot resultaten leidden en geïsoleerde acties niet.

Zij beschrijven die werelden als de HET wereld, de WIJ wereld en de IK wereld:


De HET wereld omvat de procedures, de protocollen, de hardware, de tools. Het is voornamelijk de digitale wereld. In deze wereld trachten we de zaken te objectiveren, zodat deze te controleren en herhalen zijn. Data zijn de bronnen van informatie. Hier draait het om INHOUD.

In de WIJ wereld gaat het om cultuur, interactie, sfeer, waarden. Een minder ‘harde’ wereld. De belangrijkste vraag in deze wereld is hoe gaan we met elkaar en onze klanten om? Wat is onze identiteit. Je krijgt informatie door te luisteren naar de verhalen en je verhaal te vertellen. Sleutelwoord is VERHOUDING.

De IK wereld is de subjectieve wereld. Het is onze binnenwereld. Hier onderzoeken we wat ons inspireert, waar we warm voor lopen, waarvoor we verantwoordelijkheid en initiatief willen nemen.
Informatie in deze wereld krijgen we door reflectie en bewustzijnsontwikkeling. Het is ook het domein van onze intuïtie. HOUDING (attitude, intentie) is hier het kernbegrip.

Voor deze blog ga ik niet verder in op de organisatieveranderingsaspecten en de daaraan gekoppelde leiderschaps-, team-, creativiteits- en innovatieontwikkeling. Wel op een uitspraak van Ofman: ‘Alle succesvolle ontwikkelingsprocessen lijken op elkaar in de mate waarop ze een integratie zijn van het Ware (HET), het Goede/Juiste (WIJ) en het Schone (IK), iets waarover Plato langgeleden al sprak.’

Dit beogen wij ook met de opleiding voor Chief Storyteller die we in 2013 gaan starten.

Deze drie invalshoeken zijn nodig, want de kwaliteit en de effectiviteit van de Chief Storyteller in de praktijk is sterk afhankelijk van het bewustzijn van de storyteller en in de mate waarin hij of zij deze 3 werelden in het werk kan integreren.
Immers: als de houding van de verteller niet in overeenstemming is met de inhoud, zal het verhaal eerder mist dan helderheid oproepen. Als er een mooi verhaal is, vanuit een goede intentie, maar er is geen aandacht voor de relatie met de luisteraar, zal het zijn doel voorbijschieten en als je houding weliswaar goed is, evenals de verbinding met de luisteraar maar je verhaal deugt niet, is het resultaat nihil.

De opleiding tot Chief Storytelling zien we dan ook als een persoonlijk ontwikkelingsproces. De titel ‘Chief’ verdien je niet zomaar, je woont uiteindelijk in 3 plaatsen tegelijk.

Plaats een reactie