15 Sleutelvragen bij het schrijven van een goed verhaal

De narratieve meetlat

-door Mieke Bouma

Met regelmaat bereikt mij de vraag: Kun je eens naar het verhaal kijken wat we tot nu toe hebben ontwikkeld? Voldoet dit aan de narratieve wetten? Is het een goed verhaal? Het loopt nog niet lekker… Hoe maken we hier een verhaal van?
Soms volgt er dan een workshop of een persoonlijke coaching.
Maar het zijn altijd dezelfde hot issues die terugkomen bij het bespreken van zo’n verhaalopzet. En ze scherpen altijd de boel aan.

Dit zijn de sleutelvragen die helpen je verhaal aan te scherpen. 

1. Wat is het overkoepelende idee van mijn verhaal? Wat wil ik ermee vertellen?

2. Wat is de openingswaarde in het verhaal? Is die positief of negatief?

3. Wat staat er op het spel? Welke waarden staan onder druk?

4. Wie is de held? Wat mist hij aan het begin van het verhaal? Wat is er tot nu toe niet gelukt?

5. Welke gebeurtenis zet het verhaal in beweging en leidt noodzakelijk tot de crisis en de climax? (Oproep tot avontuur)

6. Wat is de reactie van de held op de Oproep tot avontuur?

7. Wat wil de held dat de uitkomst zal zijn van de Oproep? Wat drijft hem? Welk doel streeft hij na?

8. Wat zijn de tegenwerkende krachten? Op welke levels? Kun je op meerdere levels tegenwerking creëren? Ook intern?

9. Is de oppositie even sterk als de held? Testen de krachten hem als mens? Worden deze krachten sterker naarmate het verhaal vordert?

10. Raken we meer betrokken naarmate het verhaal vordert? Houden we van de held en kunnen we ons met hem /haar identificeren?

11. Komt er meer actie en acceleratie naarmate we dichter bij het einde komen?

12. Wat is de crisis/omslag? Hoe ziet die scène eruit? Kan die zonder dialoog?

13. Ieder verhaal gaat over een overkoepelend idee. Hoe is dit idee per scène terug te vinden? Positief of negatief?

14. Wat is het ergste wat er kan gebeuren met de held? Hoe kan dat tegelijk het beste zijn wat er kan gebeuren? Of vice versa?

15. Welk gevoel blijft over aan het einde van het verhaal? Wat is de les of het inzicht?

 

(vrij naar Robert McKee)