Storydesign – boek

Hoe zet je verhalen in in presentaties? Een vraag die ons als storytellers regelmatig bereikt. Hoe doe je dat?

We weten allemaal dat een anekdote als opening van je presentatie verbindt en de luisteraars mogelijk direct  in het hart raakt. Feiten en cijfers beklijven maar amper, maar een goed verteld verhaal wel. Ook al gebruik je dat verhaal om je kernboodschap over je beleid of strategieën aan te kondigen of lastige feiten te verklaren.

Read more

De 12 oerkarakters van storytelling

Nieuw boek van Mieke Bouma


Archetypes en hun basisplots
Om als schrijver, regisseur, acteur – of wat voor storyteller je ook bent – dynamische en authentieke karakters te creëren is het gebruik van archetypes van onmisbare waarde. Archetypes vind je in bijna alle vormen van literatuur, in mythen, sprookjes en filmscripts. Het zijn herkenbare, universele karaktertypes en symbolen die van alle tijden zijn, steeds weer in unieke vorm opduiken en die verhalen urgentie en diepgang verlenen.
Dit boek behandelt 12 oerkarakters – zoals magiër, nar, koning, wijze, onbevangen kind – universele blauwdrukken die je als schrijver of verhalenmaker kunt gebruiken bij karakter- en plotontwikkeling. Bij de beschrijving van elk archetype volgen opdrachten en oefeningen voor de schrijver. De 12 oerkarakters van storytelling is een vervolg op Storytelling in 12 stappen, op reis met de held, dat in 2010 verscheen en inmiddels al een achtste druk beleeft.
Meer infofragment

Over creativiteit, angst en liefde

door Mieke Bouma
Afgelopen vrijdag was ik – en met mij nog meer storytellers – bij de lezing van Elizabeth Gilbert in Paradiso, waar ze sprak over haar nieuwe boek Big Magic. Dit boek is sowieso een aanrader voor storytellers, want het gaat helemaal over hoe je het creatieve leven kunt voeden. Geestig geschreven, heel persoonlijk en inderdaad: dat wonderlijke proces van creativiteit, It’s magic. Wat een leuke, wijze vrouw, die Liz!

Read more

Waanzin in verhalen

Geen licht zonder duisternis

– door Mieke Bouma

Het thema van de boekenweek dit jaar is ‘waanzin’. Een dankbaar onderwerp als het gaat om het vertellen van verhalen. In bijna alle goed vertelde verhalen zit wel een vorm van waanzin. Dat kan variëren van een beetje verwardheid tot krankzinnigheid. En alles wat daar tussen ligt. We vinden voorbeelden van komische onzinnigheid, narrige grappen, chaotische verwikkelingen, vervreemding, leugens, intriges, onwaarheden, vormen van razernij, jaloezie en woede, dronkenschap, psychische rusteloosheid, illusies, obsessies, wanen, gekte en alle variaties van dien.

Read more

Vertel! Nieuw boek van Christien Brinkgreve

Inkijkjes en dwarsverbanden over het verhaal als houvast in ons leven.

*****
door Mieke Bouma


Christien Brinkgreve is hoogleraar Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en houdt van verhalen.
In haar nieuwste boek Vertel! legt ze op persoonlijke wijze uit hoe verhalen – met name in tijden van verandering – kunnen verbinden, helen en richting geven. Mensen vertellen elkaar verhalen om betekenis te geven, om greep te krijgen op het toeval en op de chaotische spelingen van het lot.
Zonder verhalen zouden we er niets van bakken. Brinkgreve schrijft: ‘Het is de ultieme vernietiging als je niet meer kunt vertellen wat je hebt meegemaakt’.
Met name nu er zoveel verandert is de behoefte aan verhalen groot, want we vragen ons af: waarom doet zich dit voor?, en welke kant gaat dit op? Verhalen bieden ons houvast en verklaren wat er is gebeurd, wat of wie er verloren zijn geraakt en spiegelen ons een mogelijke uitkomst voor.Nu is Christien Brinkgreve socioloog en door het lezen van het boek kom je erachter dat in de sociologische traditie er min of meer een taboe ligt op fictie, op onware verhalen en op het liegen van de waarheid, terwijl daar in de narratieve traditie nu juist werk van wordt gemaakt. Maar gelukkig houdt Brinkgreve zelf van de verhalen en weet ze bovendien het nodige van psychoanalyse. Ze legt uit: ’Het gaat helemaal niet om waarheid of fictie, maar om de zoektocht naar identiteit.’ Ze haalt o.m. een uitspraak van Huub Oosterhuis aan die zegt: Alles waar we het mee doen is verhaal. Om de verbeelding te ordenen en de chaos te bedwingen.” Ook de sociologie kan daarin veel betekenen.

Indrukwekkend is de bespreking van de roman van Anil Ramdas, Badal, over het verlangen naar erkenningDe roman wordt niet alleen als verhaal behandeld maar ook in sociaalhistorisch en psychoanalytisch perspectief geplaatst. Een mooi voorbeeld van hoe meerduidig een verhaal kan zijn.

Als je van verhalen houdt of er beroepsmatig al mee werkt vertelt Brinkgreve misschien niet zo heel veel nieuws. Maar ze trakteert je wel op mooie inkijkjes in andere vakgebieden en legt verbanden tussen de verschillende disciplines. Die insteek maakt het misschien niet grensverleggend, maar wel boeiend.

Uitgeverij: Atlas
ISBN: 978 90 450 2599 5

Waarom de heks in de oven verdween

Eind augustus verschijnt het verhalenboek Waarom de heks in de oven verdween. Ontdek de kracht en wijsheid van beroemde beroemde verhalen.
We worden allemaal geraakt of ontroerd door mooie verhalen, of het nu eeuwenoude mythen zijn, mooie filmverhalen, sprookjes of toneelstukken.

Door Mieke Bouma en Lisette Thooft
De verhalen geven ieder op hun manier wijsheid en inzichten door. Ze helpen de zoekende mens zijn weg te vinden op zijn levenspad. Dat pad is bezaaid met conflicten, obstakels en dilemma’s en dat is niet voor niets. verhalen helpen ons duidelijk te maken waar we doorheen moeten om ons te ontwikkelen.
Zo kan duidelijk worden dat veel demonen op ons pad eigenlijk engelen zijn, die ons verder helpen te komen. Je leest voor je genot, maar ondertussen doen ze in je ziel hun magische werk.
ISBN 978-90-225-7050-0De boekpresentatie vind plaats in Centrum de Roos, Amsterdam, tijdens het eerste mythosofisch symposium. Met bijdragen van o.a. Willem de Ridder. Opgeven via deze link…

Change the Script. Nieuw boek van Theo Hendriks

Vlot leesbaar boek over storytelling bij veranderingsprocessen

****
*
door Mieke Bouma

Theo Hendriks is corporate storyteller van het eerste uur. Behalve diverse corporate stories zelf, schreef hij er ook boeken over (Corporate Stories i.s.m. Astrid Schutte en No Story No Glory). En nu heeft hij een nieuw boek: Change the script, een boek dat bedoeld is om ondernemers, bestuurders en managers handvatten te geven om verhalen in te zetten bij veranderingsprocessen en af te zien van saaie presentaties, droog cijfermateriaal en abstracte stappenplannen.

Theo Hendriks legt als een echte verhalenverteller uit dat veranderingen niet alleen beginnen met een – eigen – verhaal, maar in feite ook een verhaal zijn. Hij moedigt de persoonlijke verhalen op te diepen en in te zetten, legt uit hoe verhalen eigenlijk in elkaar zitten en hoe je ermee tot de verbeelding kunt spreken. Hij jongleert moeiteloos met theorieën van Aristoteles en Robert Mckee, waarbij de vraag wel rijst of een doorsnee manager die narratieve wetten zich zo snel eigen kan maken.
Het is een inspirerend en makkelijk leesbaar boek, dat er bovendien prachtig uitziet. Handzaam, gebonden, fris.
Theo brengt in praktijk wat hij predikt, want in het boek is geen tabel, grafiek of opsomming te vinden en het is doorspekt met persoonlijke anekdotes van Theo zelf. En dat is heerlijk, want zo hoort het bij een boek over storytelling.

Change the script
Echte verandering begint met een verhaal.
www.levboeken.nl