Terug

Blijf kalm temidden van het lawaai

05/06/2021

2020, het tussenland
Je hebt van die films die maar geen einde breien aan het verhaal. Het gáát maar door. Dat kan wrevel en ongeduld opleveren. De coronafilm waar we sinds maart 2020 in zitten, is zo’n soort verhaal. Wanneer is het nou eens afgelopen?
Wel gaan wel vast 2020 achter ons laten. Een jaar waarin alles anders liep dan gepland, een jaar waarin we meer dan ooit op onszelf, onze veerkracht en onze creativiteit waren aangewezen.
Gelukkig hebben we bij de Storytelling Academy de meeste programma’s toch nog live kunnen faciliteren. Daar zijn we dankbaar voor. Maar we zagen ook dat deze periode alle kenmerken had van een ‘passage’, een overgangsfase. Niets was meer zoals het was en hoe het afloopt is nog onduidelijk.

De crisis in verhalen
Nu leren we van de grote verhalen van de mensheid dat in een crisis, wanneer het lot zich keert, waarin alles onzeker is, het de grote uitdaging is om neutraal te blijven en je niet te laten gijzelen door angst, argwaan of woede.
Kun je ‘in het midden’ verblijven en werken met dat wat er is?

Neutrale houding
Henk Hofman besteedde in de lessen  vaak  aandacht aan de ‘neutrale houding’, de vertelhouding waar alles uit voortkomt.
Het gaat om stevig en toch ontspannen staat, ogen op de horizon, je neemt alles waar maar blijft dicht bij jezelf, je hoeft niet in actie te komen, maar als het moet ben je flexibel en oersterk. Het is de Aikido filosofie: heb vertrouwen, blijf kalm, werk met de situatie zoals die er is .

Graag delen we deze mooie tekst van Max Ehrmann uit 1927.

Wees kalm temidden van het lawaai en de haast en bedenk welke vrede er in stilte kan bestaan.
Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf te verloochenen.
Vertel helder en rustig jouw waarheid en luister naar anderen, ook naar hen die onwetend zijn,
want ook zij hebben een verhaal.

Mijd luidruchtige en agressieve mensen; zij belasten de geest.
Wanneer je jezelf met anderen vergelijkt, kan je ijdel en verbitterd raken,
want er zijn altijd kleinere en grotere mensen dan je zelf bent.
Geniet van wat je hebt bereikt en van je plannen.

Houd interesse voor je eigen werk, hoe eenvoudig dat ook moge zijn;
het is een voorrecht in deze veranderlijke tijden.
Wees voorzichtig bij zaken doen, want de wereld is vol bedrog.
Maar wees niet blind voor de deugden die er wel zijn;
veel mensen streven hoge idealen na,
en het leven is vol heldendom.

Wees jezelf.
Doe vooral niet alsof.
Wees ook niet cynisch over de liefde,
want tussen alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als het gras.
Aanvaard blijmoedig de wijsheid die komt met de jaren

Laat wat achter je ligt los
Ontwikkel geestkracht om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn.
Maar zadel jezelf niet op met spookbeelden.
Vele angsten worden uit vermoeidheid of eenzaamheid geboren.
Zorg voor een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf.

Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren.
Je hebt het recht hier te zijn,
en ook al is het je niet altijd duidelijk,
het universum ontvouwt zich zoals het zich ontvouwt,
en zo is het goed.

Heb daarom ook vrede met God,
wat voor beeld je ook van hem hebt
en wat je werk en aspiraties ook mogen zijn;
bewaar vrede in je ziel temidden van de lawaaierige verwarring van het leven.

Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen
is dit toch nog steeds een prachtige wereld.

Wees opgewekt.
Streef naar geluk.

Max Ehrmann – 1927

Terug