Nieuwe Chiefs Storytelling

23 juni afstudeerbijeenkomst

We zijn trots op onze aankomende nieuwe Chiefs Storytelling! Op 23 juni aanstaande studeren Astrid Lindenburg, Judith Buysse en Florieke Koers af en ontvangen hun zeer verdiende diploma.

Wie zijn deze nieuwe Chiefs?

Read more

Nieuwsbrief voorjaar 2021

Beste verhaalliefhebbers, storytellers, verhalenmakers, 

Het is lente. Eindelijk. De stagnatie door Covid-19 zorgde voor een lange winter. Maar het is fijn te zien dat de natuur zich nergens iets van aantrekt en ons oproept weer in beweging te komen en ons helpt herinneren aan wat er wél kan. Het voorjaar representeert een creatieve oerkracht die we allemaal ergens in ons dragen.

Read more

We hebben een monster gecreëerd

Hoe sociale Media en hun algoritmes het volk verdelen

Er was eens een nuchter volkje dat van een naburige koning een klein draakje cadeau kreeg. Het was een onschuldig klein ogend monstertje dat gevoed moest worden met schattige kattenfilmpjes, vakantiefoto’s en hier en daar een tegeltjeswijsheid. 
Het volkje genoot ervan en de mensen hadden voor het eerst het idee dat er reden was voor hun bestaan. Het draakje voeden! Vol overgave stopten ze van alles in zijn kleine gretige muiltje. 

Read more

Oud en Nieuw

Op naar een nieuwjaarsfeest dat in alle opzichten goed zal zijn

– door Erik Cordes


Opgelucht doe ik voor de eerste keer dit jaar even een rondje met onze hond Sjors. Door het vuurwerkverbod was het relatief rustig rond middernacht. Sjors is dan ook een stuk rustiger dan vorig jaar. Toen was hij helemaal schichtig van al het geknal bij ons in de straat. Hij stond te trillen op zijn poten als hij buiten ging plassen. Maar vandaag scharrelt hij gelukkig weer driftig langs bomen en struikjes om de geur van soortgenoten weg te werken. Uitslover! Ik doe een poging om nog toch wat zonnestralen van een waterig winterzonnetje op te vangen. Gelukkig hebben we dàt ‘feest’ maar weer gehad.

Read more

Wall of tHenks

Op 12 december j.l. zo rond half 5 in de middag, bij het einde van de module Bachelor B (leergang 15) drong het ineens in alle hevigheid tot mij door. Henk zou voortaan niet meer met mij de modules  van de leergang tot Chief Storyteller afronden, het glas heffen, mensen naar de trein brengen, zijn telefoon vergeten.
Het gekke was ook nog… deze laatste module verzorgde hij – ik had griep – goeddeels alleen. En studenten vertelden mij na afloop: hij excelleerde. Gaf alles wat hij in zich had. Zijn vrolijkheid, zijn enthousiasme, zijn ervaring, zorg en aandacht. En nu was het dus ineens klaar.

Read more

Blijf kalm temidden van het lawaai…

2020, het tussenland
Je hebt van die films die maar geen einde breien aan het verhaal. Het gáát maar door. Dat kan wrevel en ongeduld opleveren. De coronafilm waar we sinds maart 2020 in zitten, is zo’n soort verhaal. Wanneer is het nou eens afgelopen?
Wel gaan wel vast 2020 achter ons laten. Een jaar waarin alles anders liep dan gepland, een jaar waarin we meer dan ooit op onszelf, onze veerkracht en onze creativiteit waren aangewezen. 

Gelukkig hebben we bij de Storytelling Academy de meeste programma’s toch nog live kunnen faciliteren. Daar zijn we dankbaar voor. Maar we zagen ook dat deze periode alle kenmerken had van een ‘passage’, een overgangsfase. Niets was meer zoals het was en hoe het afloopt is nog onduidelijk.

De crisis in verhalen
Nu leren we van de grote verhalen van de mensheid dat in een crisis, wanneer het lot zich keert, waarin alles onzeker is, het de grote uitdaging is om neutraal te blijven en je niet te laten gijzelen door angst, argwaan of woede.
Kun je ‘in het midden’ verblijven en werken met dat wat er is? 

Neutrale houding
Henk Hofman besteedde in de lessen  vaak  aandacht aan de ‘neutrale houding’, de vertelhouding waar alles uit voortkomt.
Het gaat om stevig en toch ontspannen staat, ogen op de horizon, je neemt alles waar maar blijft dicht bij jezelf, je hoeft niet in actie te komen, maar als het moet ben je flexibel en oersterk. Het is de Aikido filosofie: heb vertrouwen, blijf kalm, werk met de situatie zoals die er is .

Graag delen we deze mooie tekst van Max Ehrmann uit 1927.

DESIDERATA

Wees kalm temidden van het lawaai en de haast en bedenk welke vrede er in stilte kan bestaan.
Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf te verloochenen.
Vertel helder en rustig jouw waarheid en luister naar anderen, ook naar hen die onwetend zijn,
want ook zij hebben een verhaal.

Mijd luidruchtige en agressieve mensen; zij belasten de geest.
Wanneer je jezelf met anderen vergelijkt, kan je ijdel en verbitterd raken,
want er zijn altijd kleinere en grotere mensen dan je zelf bent.
Geniet van wat je hebt bereikt en van je plannen.

Houd interesse voor je eigen werk, hoe eenvoudig dat ook moge zijn;
het is een voorrecht in deze veranderlijke tijden.
Wees voorzichtig bij zaken doen, want de wereld is vol bedrog.
Maar wees niet blind voor de deugden die er wel zijn;
veel mensen streven hoge idealen na,
en het leven is vol heldendom.

Wees jezelf.
Doe vooral niet alsof.
Wees ook niet cynisch over de liefde,
want tussen alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als het gras.
Aanvaard blijmoedig de wijsheid die komt met de jaren

Laat wat achter je ligt los
Ontwikkel geestkracht om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn.
Maar zadel jezelf niet op met spookbeelden.
Vele angsten worden uit vermoeidheid of eenzaamheid geboren.
Zorg voor een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf.

Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren.
Je hebt het recht hier te zijn,
en ook al is het je niet altijd duidelijk,
het universum ontvouwt zich zoals het zich ontvouwt,
en zo is het goed.

Heb daarom ook vrede met God,
wat voor beeld je ook van hem hebt
en wat je werk en aspiraties ook mogen zijn;
bewaar vrede in je ziel temidden van de lawaaierige verwarring van het leven.

Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen
is dit toch nog steeds een prachtige wereld.

Wees opgewekt.
Streef naar geluk.

Max Ehrmann – 1927

Een narratief perspectief

Bij de opening van het nieuwe cursusjaar

 Er is iets geks aan de hand. Imme Dros schreef ooit: ‘Toen de mensen elkaar verhalen begonnen te vertellen kwam er een einde aan de chaos’… maar in deze tijd lijkt het omgekeerde het geval. Jan en alleman probeert sluitende verklaringen te vinden voor wat zich in de wereld voordoet en doet dat op eigen houtje. Het debat polariseert en met al die verhalen en meningen neemt de chaos alleen maar toe.

Read more