Storytelling Lab Stel je verhaal op

Eén dag

Inschrijven

Opleiding

Een onderzoek… Storytelling en opstellingen

Tijdens dit ‘lab’ onderzoeken we de basisprincipes en werkvormen van het systemisch werk in relatie tot het verhaal wat jij jezelf vertelt. Het verkennen van eigen (levens)verhalen met een systemische bril op… hoe werkt dat op persoonlijk niveau en hoe zijn de principes, werkvormen en inzichten bruikbaar om in de eigen professionele praktijk in te zetten? Dat gaan we onderzoeken.

Op zoek naar het verhaal achter het verhaal

Bij het opdiepen, componeren en vertellen van verhalen, ontdekken we vaak dat verhalen slechts een voorlopige waarheid onthullen of niet altijd bevredigend zijn. Dat kan een innerlijke behoefte doen groeien om een dieper inzicht in jezelf te krijgen.

Hebben we invloed op het verhaal wat we onszelf en anderen vertellen? Kunnen we er een wending in aanbrengen? Zijn er losse eindjes? Wat speelt er onder de oppervlakte? Sommige verhalen die we in ons dragen brengen ons verder, sommige zijn verstard en belemmeren ons. Dan is het tijd voor een update; immers, de manier waarop we over onszelf spreken, stuurt hoe we onszelf en de wereld ervaren. Een opstelling kan je je zelfinzicht vergroten en eventueel je praktijk als coach verdiepen en verbreden.

Docenten

Mirjana Smolic

Actrice, systeemtherapeut, coach, adviseur

Mirjana Smolic is co-trainer bij de cursus Narratief Coachen en daarnaast associate teacher bij The Centre for Systemic Constellations in London (www.thecsc.net) en een veel gevraagd gesprekspartner en adviseur van mensen en organisaties met vragen op het gebied van relaties, conflicten en persoonlijke ontwikkeling. Haar benadering wordt gekenmerkt door het ‘systemisch perspectief’. Hierbij is de aandacht zowel op de persoon gericht als op het bredere landschap waarin deze ingebed is.

Lees meer

Mieke Bouma

Oprichter, hoofddocent, dramaturg, storycoach en auteur

Mieke is auteur, docent en storyteller en oprichter van de Storytelling Academy. Ze is opgeleid in het theatervak, was docent aan de Theaterschool in Amsterdam, studeerde Theater-, Film en Televisiewetenschappen aan de universiteit van Utrecht en schreef scenario’s voor film, tv en opdrachtfilms. Ze schreef diverse boeken over storytelling, w.o. Storytelling in 12 stappen, De kleine Campbell, Het verhaal van je leven, Leren Dansen met de Draak en meer.

De reis van de held – archetypen – narratief coachen – creative writing

Lees meer

Welk verhaal vertel je over jezelf en je leven?

Als verhalen-vertellende wezens geven we door middel van verhalen vorm en betekenis aan ons leven.  Onze verbeeldingskracht, onze aannames, onze overtuigingen spelen hierbij een belangrijke rol. Voordat we het weten hebben we een verhaal gecreëerd waar we in wonen en in geloven.

Met dat verhaal ordenen we de wereld. Zo zit het! Maar zo’n verhaal kan ons ook vastzetten en belemmeren. We vergeten misschien dat er meer is. Een verlangen, een ander perspectief, een verborgen potentieel…

Verhalen die we vertellen – over het leven en over onszelf – zijn nooit in beton gegoten. Ze kunnen worden aangepast. We kunnen iets nieuws beginnen, onszelf opnieuw uitvinden, een keerpunt bewerkstellingen, met iets stoppen, een nieuw perspectief omarmen.

Systemisch werk

Je verhaal opstellen helpt je ernaar te kijken en verborgen verbindingen, patronen en dynamieken te ontdekken. Geen enkel verhaal is het verhaal van één mens alleen. Ieder van ons heeft een moeder en een vader. Ieder van ons is op een plek geboren met gewoontes, normen, waarden en vanzelfsprekendheden die ons gevormd hebben. Ieder van ons is met zijn persoonlijke verhaal, ingebed in een groter verhaal, een verhaal van een tijdperk, en een complex web van relaties. Die verborgen architectuur van oorzaak en gevolg die onze levensverhalen vormen, wordt zichtbaar tijdens een opstelling.

Systemisch werk laat je zo vanuit een nieuw perspectief je verhaal beschouwen en er zo nodig wendingen of veranderingen in aanbrengen. Je verhaal kan een hele nieuwe wending krijgen. Niet door het te bedenken, maar door wat je voor je ogen ziet gebeuren. Terwijl je ernaar kijkt en je het tegelijk van binnen ervaart.

De opstelling resoneert met onderbewuste waardoor nieuwe beelden ontstaan, die na het verloop van de tijd nieuwe verhalen kunnen worden. Deze nieuwe verhalen worden meegedragen en eens verinnerlijkt rijpen ze verder.

The bigger picture

Levensverhalen vormen het materiaal waarmee we werken tijdens deze dag. We onderzoeken jouw verhaal op patronen. Door deel te nemen aan een opstelling en in te tappen op het zogenaamde ‘wetende veld’, kunnen deze patronen – soms familiepatronen – worden getransformeerd en nieuwe inzichten worden opgedaan.

Je ontdekt het grotere verhaal, voorbij het kleine ik-verhaal.

Opbouw

Basisprincipes systemisch werk

Uiteenzetting van de systemische principes, het begrippenkader, wetmatigheden en de innerlijke houding. Daar hebben we oefeningen voor.

Onderzoek naar de verhouding van het individu tot het systeem, de onderlinge verbondenheid en het ‘erbij horen’; loyaliteit het bindingsprincipe en hechting; verbeelding en metafoor; belichaming, het wetende veld en de beweging.

Een aantal basisprincipes zijn leidend in dit onderzoek:

  1. Erbij horen: een plek in het systeem
  2. Principe van ordening binnen een systeem
  3. Principe van de balans: geven-nemen

Hoe breng je je eigen familiesysteem in kaart?

  • Gebruik van grondankers, materialen en representanten
  • Lichaam als instrument – ruimte, lichaam, richting
  • Belichaming: heden, verleden, toekomst
  • Taal: metaforen – visualisatie/ innerlijke opstelling

Aandacht voor structuur-opstellingen
* Ik –hartenwens – de draak/obstakel – hulpbron
* Ik –bestemming – de draak/obstakel– hulpbron

1

Locatie

De Salon – Ruigoord

Ruigoord 36
1047 HH Amsterdam

De Salon van Ruighoord is een leuke, lichte en  inspirerende ruimte. Parkeren is gratis. OV is op 3 min loopafstand.

Data

Storytelling Lab: Stel je verhaal op

Storytelling Lab najaar datum volgt nog

Kosten

Gehele leergang

€100,- ex 21% BTW Aanmelden