Cursus Stel je verhaal op

Tweedaagse cursus

Inschrijven

Opleiding

Storytelling en opstellingen

In deze cursus maken we kennis met basisprincipes en werkvormen van het systemisch werk. Het verkennen van eigen (levens)verhalen met een systemische bril op, werkt op persoonlijk niveau en tegelijkertijd zijn de principes, werkvormen en inzichten ook zeer geschikt om in de eigen professionele praktijk in te zetten.

Inzichten en wendingen

Bij het opdiepen, componeren en vertellen van verhalen, ontdekken we vaak dat verhalen slechts een voorlopige waarheid onthullen of niet altijd bevredigend zijn. Dat kan een innerlijke behoefte doen groeien om een dieper inzicht in jezelf te krijgen.

Hebben we invloed op het verhaal wat we onszelf en anderen vertellen? Kunnen we er een wending in aanbrengen? Zijn er losse eindjes? Wat speelt er onder de oppervlakte? Sommige verhalen die we in ons dragen brengen ons verder, sommige zijn verstard en belemmeren ons. Dan is het tijd voor een update; immers, de manier waarop we over onszelf spreken, stuurt hoe we onszelf en de wereld ervaren. Een opstelling kan je daarom je zelfinzicht vergroten, of je praktijk als coach verdiepen en verbreden.

Docenten

Mirjana Smolic

Actrice, systeemtherapeut, coach, adviseur

Mirjana Smolic is co-trainer bij de cursus Narratief Coachen en daarnaast associate teacher bij Het Centre for Systemic Constellations in London (www.thecsc.net) en een veel gevraagd gesprekspartner en adviseur van mensen en organisaties met vragen op het gebied van relaties, conflicten en persoonlijke ontwikkeling. Haar benadering wordt gekenmerkt door het ‘systemisch perspectief’. Hierbij is de aandacht zowel op de persoon gericht, als op het bredere landschap waarin deze ingebed is.

Lees meer

Mieke Bouma

Hoofddocent, dramaturg, storycoach en auteur

Mieke is auteur, docent en storyteller. Ze is opgeleid in het theatervak, was docent aan de Theaterschool in Amsterdam, studeerde Theater-, Film en Televisiewetenschappen aan de universiteit van Utrecht en schreef scenario’s voor film, tv en opdrachtfilms. Ze schreef diverse boeken over storytelling.

Lees meer

Welk verhaal vertel je over jezelf en je leven?

Als verhalen-vertellende wezens geven we door middel van verhalen vorm en betekenis aan ons leven.  Onze verbeeldingskracht, onze aannames, onze overtuigingen spelen hierbij een belangrijke rol. Voordat we het weten hebben we een verhaal gecreëerd waar we in wonen en in geloven.

Met dat verhaal ordenen we de wereld. Zo zit het! Maar zo’n verhaal kan ons ook vastzetten en belemmeren. We vergeten misschien dat er meer is. Een verlangen, een ander perspectief, een verborgen potentieel…

Verhalen die we vertellen – over het leven en over onszelf – zijn nooit in beton gegoten. Ze kunnen worden aangepast. We kunnen iets nieuws beginnen, onszelf opnieuw uitvinden, een keerpunt bewerkstellingen, met iets stoppen, een nieuw perspectief omarmen.

Systemisch werk

Je verhaal opstellen helpt je ernaar te kijken en verborgen verbindingen, patronen en dynamieken te ontdekken. Geen enkel verhaal is het verhaal van één mens alleen. Ieder van ons heeft een moeder en een vader. Ieder van ons is op een plek geboren met gewoontes, normen, waarden en vanzelfsprekendheden die ons gevormd hebben. Ieder van ons is met zijn persoonlijke verhaal, ingebed in een groter verhaal, een verhaal van een tijdperk, en een complex web van relaties. Die verborgen architectuur van oorzaak en gevolg die onze levensverhalen vormen, wordt zichtbaar tijdens een opstelling.

Systemisch werk laat je zo vanuit een nieuw perspectief je verhaal beschouwen en er zo nodig wendingen of veranderingen in aanbrengen. Je verhaal kan een hele nieuwe wending krijgen. Niet door het te bedenken, maar door wat je voor je ogen ziet gebeuren. Terwijl je ernaar kijkt en je het tegelijk van binnen ervaart.

De opstelling resoneert met onderbewuste waardoor nieuwe beelden ontstaan, die na het verloop van de tijd nieuwe verhalen kunnen worden. Deze nieuwe verhalen worden meegedragen en eens verinnerlijkt rijpen ze verder.

The bigger picture

Levensverhalen vormen het materiaal waarmee we werken in deze cursus. Als je zicht krijgt op de patronen in je eigen verhaal, brengt je dat verder op je levenspad. Door deel te nemen aan een opstelling en in te tappen op het zogenaamde ‘wetende veld’, kunnen patronen worden getransformeerd en nieuwe inzichten worden opgedaan.

Je ontdekt het grotere verhaal, voorbij het kleine ik-verhaal.

Opbouw

Dag 1

Introductie van basisbegrippen en principes:

Introductie (bespreking en oefeningen) van de systemische principes, het begrippenkader, wetmatigheden en innerlijke houding.

Verhouding van het individu tot het systeem, de onderlinge verbondenheid en het ‘erbij horen’; loyaliteit het bindingsprincipe en hechting; verbeelding en metafoor; belichaming, het wetende veld en de beweging.

Basisprincipes:

  1. Erbij horen: een plek in het systeem
  2. Principe van ordening binnen een systeem
  3. Principe van de balans: geven-nemen

In kaart brengen van je eigen familiesysteem:

  • Grondankers
1

Dag 2

Lichaam, plek, vorm

Lichaam als instrument – ruimte, lichaam, richting

Belichaming: heden, verleden, toekomst

Taal: metaforen – visualisatie/ innerlijke opstelling

Structuur opstellingen

Ik –hartenwens – de draak/obstakel – hulpbron

Ik –bestemming – de draak/obstakel– hulpbron

1

Locatie

Embassy of the free mind – Amsterdam

Keizersgracht 123
1015 CJ Amsterdam

Voor bijzondere gelegenheden, zoals voor de cursus Stel je Verhaal op, mogen we op deze prachtige locatie te gast zijn.

De Embassy of the Free Mind is een ontmoetingsplaats waar wijsheid uit de hele wereld wordt verzameld, waar beelden en teksten de persoonlijke verhalen vertellen van vrijdenkers uit onze geschiedenis.

Het is een platform waar je met anderen in discussie kunt gaan over levensvragen, ongeacht religie, cultuur of leeftijd. Ontdek kunst, geschiedenis, wetenschap en spiritualiteit op een nieuwe manier, in een nieuwe samenhang.

Wij bieden je een ontdekkingsreis door 2.000 jaar verzamelde wijsheid, geïnspireerd door de collectie van de Bibliotheca Philosophica Hermetica, die dit jaar haar 60-jarig jubileum viert.

Data

Cursus Stel je verhaal op

Tweedaagse cursus 28 & 29 maart 2022

Kosten

Gehele leergang

€850,- ex 21% BTW Aanmelden