storytelling nieuws Magie en Meesterschap van verhalen

Nieuwe chiefs storytelling

Schermafbeelding 2016-06-21 om 11.11.24
Ignace de Haes en Mirjam Meijs - Chief Storytellers

Op 20 juni j.l. heeft de Storytelling Academy weer twee gloednieuwe Chiefs Storytelling aan de wereld afgeleverd. We zijn trots op Mirjam Meijs en Ignace de Haes, die ieder op unieke wijze het landschap van storytelling verrijkt.

Mirjam Meijs is organisatieadviseur en projectleider en eigenaar van Storytexting & Ontwikkeling en ontwikkelde voor de gemeente Rotterdam een methodiek voor het ontwikkelen van een verhalende organisatie. Zij bracht zeven stappen in kaart in een zich herhalende cyclus die samen de narrativiteit in organisaties duurzaam versterken. Haar masterproof licht deze zeven stappen op heldere manier toe en voorziet in tal van handige werkvormen om in teams het storytelling-vuur aan te steken.
Meer over Mirjam.

Ignace de Haes is coördinator Career Service, communicatie adviseur en stagebegeleider aan de Radboud Universiteit, faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Zijn onderzoeksvraag was: Kan storytelling tot gedragsverandering leiden? Zijn uitgangspunt is dat het formuleren van memorabele zinnen samen een betekenisvol verhaal vormen. Dat verhaal kan tot gedragsverandering leiden en het leven zin geven. In zijn thesis De zin van Storytelling illustreert hij dit, via heel veel voorbeelden uit de sollicitatiepraktijk, uit zijn cursuscyclus: ‘Op Verhaal komen, een combinatie van storytelling en mindfulness’ en uit het experiment: ‘de zin van alledag’. Kijk ook op www.dezinvandedag.nl
Meer over Ignace...

Lees meer over onze chiefs..

IMG_0639IMG_0642
blog comments powered by Disqus

© 2014 storytellingacademy Contact