STORYTELLING ACADEMY Magie en Meesterschap van verhalen

Storytelling is the art of involvement
Robert McKee
“Deze training wordt geleid door vakvrouwen”. (cursiste Charlotte Meijer)
Super inspirerende cursus niet alleen voor je werk, maar voor je hele leven”. (cursiste Florieke Koers)

Storywriting

Verhalend schrijven voor interne en externe communicatie
branding, marketing, sales

Een goed verhaal vormt de basis van effectieve menselijke communicatie, beïnvloeding, overtuiging en leiderschap. Of het nu om een simpel gesprek gaat, een serie blogs, interne communicatie, een grootschalige marketingcampagne of om het maken van een bedrijfsfilm…
De kern is: als je iets wilt vertellen moet je een goed verhaal hebben en dat werkt beter dan een opsomming van feiten, holle frasen of populaire slogans.
Maar wat zijn nu de kenmerken van een goed verhaal? Hoe schrijf of hoe componeer je een goed verhaal?
Wat zijn de grote valkuilen? Welke vragen moet je jezelf stellen?

In deze driedaagse inspirerende en interactieve workshop gaan we op reis langs de basisprincipes van verhaalontwikkeling. Immers zonder heldere opbouw, zonder karakterisering, zonder conflict… geen goed verhaal.

Opbouw
A. Wat maakt een verhaal een verhaal?
Op reis langs 12 storybeats (Storytelling in 12 stappen), waarmee je onvergetelijke karakters en sterke plots creëert. Aan de orde komen principes als: Premisse, Logline, Protagonist en Antagonist; Begin, Midden, Einde, Omslagpunt, Hoger Doel.
De 12 stappen worden geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk en diverse filmfragmenten, Tegelijk vormen de stappen oefenmateriaal: je ontwikkelt je karakters en je plotstructuur.

B. Drama aanbrengen door middel van crisis en climax, suspense. Wat staat er op het spel? Welke waarde(n) wil je communiceren? Van waar naar waar beweegt het verhaal? Kunnen we ons inleven in de protagonist? Wie is de held in dit verhaal? Voorbeelden en oefeningen. Scène en dialoog schrijven. Spelen met perspectief en karaktersering.

C. Verhaalanalyse en vertelinstrumenten. De kracht van metaforen. Beelden en betekenis creëren, naar een punt toewerken.

Behalve fundamentele inzichten bieden we praktische tips en tricks, waarmee je in de toekomst aan de slag kunt bij het schrijven van corporate stories, blogs, PR plannen, concepten en voorstellen, scripts en verhalen.

We focussen op het ontwikkelen van een vertellers-instinct en oefenen met scenes en elkaar redigeren, maar er is ook aandacht en tijd voor het creatieve proces...

Wanneer?

Data:


In 2017:

19, 26 september en 3 oktober 2017

in 2018:

6,13 en 20 maart 2018

Plaats: Amsterdam (Spaarndammerdijk 17 hs.)


Investering: € 950, - excl 21 % BTW
VANAF 2018: € 1050, - excl. 21% BTW

Doelgroep: zakelijk schrijvers, communicatie professionals, journalisten, tekstschrijvers, webbloggers.

Minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers.


Docenten
Schermafbeelding 2014-11-29 om 16.45.37 Schermafbeelding 2014-11-29 om 16.53.41
Mieke Bouma en Marciel Witteman hebben als scenarioschrijvers, schrijfdocenten en storycoaches jarenlang vele film- en televisieprojecten met diverse groepen schrijvers ontwikkeld. We hebben onze eigen expertise, maar ook lang samengewerkt in de TV wereld. Wij delen, naast de liefde voor schrijven, de passie voor het begeleiden, inspireren en coachen van mensen in hun creatieve proces.


Meld je aan via het inschrijfformulier.


Stacks Image 2551


15 SLEUTELVRAGEN BIJ HET ONTWIKKELEN VAN EEN GOED VERHAAL

1. Wat is het overkoepelende idee van mijn verhaal? Wat wil ik ermee vertellen?
2. Wat is de openingswaarde in het verhaal? Is die positief of negatief?
3. Wat staat er op het spel? Welke waarden staan onder druk?
4. Wie is de held? Wat mist hij aan het begin van het verhaal? Wat is er tot nu toe niet gelukt?
5. Welke gebeurtenis zet het verhaal in beweging en leidt noodzakelijk tot de crisis en de climax? (Oproep tot avontuur)
6. Wat is de reactie van de held op de Oproep tot avontuur?
7. Wat wil de held dat de uitkomst zal zijn van de Oproep? Wat drijft hem? Welk doel streeft hij na?
8. Wat zijn de tegenwerkende krachten? Op welke levels? Kun je op meerdere levels tegenwerking creëren? Ook intern?
9. Is de oppositie even sterk als de held? Testen de krachten hem als mens? Worden deze krachten sterker naarmate het verhaal vordert?
10. Raken we meer betrokken naarmate het verhaal vordert? Houden we van de held en kunnen we ons met hem /haar identificeren?
11. Komt er meer actie en acceleratie naarmate we dichter bij het einde komen?
12. Wat is de crisis/omslag? Hoe ziet die scène eruit? Kan die zonder dialoog?
13. Ieder verhaal gaat over een overkoepelend idee. Hoe is dit idee per scène terug te vinden? Positief of negatief?
14. Wat is het ergste wat er kan gebeuren met de held? Hoe kan dat tegelijk het beste zijn wat er kan gebeuren? Of vice versa?
15. Welk gevoel blijft over aan het einde van het verhaal? Wat is de les of het inzicht?
wie
Wij zijn story-professionals met een grote liefde voor het verhalenvak en een jarenlange ervaring op het gebied van opleiden en trainen.
lees meer over ons...
contact
Tel:
+ 31 6 21 88 74 69
Postadres: Cuneralaan 50
3911 AD Rhenen
Email: info[ed]storytellingacademy.nl
missie
De Storytelling Academy koestert de magie en ontwikkelt meesterschap bij het vinden, vormen en vertellen van verhalen